Kvalitātes nosacījumi līgumos

Drukāt

Elektronisko sakaru līgums nosaka komersanta un lietotāja savstarpējās attiecības. To kādai informācijai jābūt iekļautai līgumā nosaka Elektronisko sakaru likums un Vispārējās atļaujas noteikumi.
Attiecībā uz kvalitāti, līgumā jābūt iekļautiem pakalpojumu kvalitātes nosacījumiem, tajā skaitā pakalpojuma kvalitātes parametru vērtībām, kas noteiktas atbilstoši Regulatora elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodikai


▼ Iekšzemes balss telefonijas pakalpojums fiksētajā telefonu tīklā

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem fiksētā tālruņa pakalpojuma parametriem:

 • Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība
 • Bojājumu novēršanas laiks.

▼ Iekšzemes balss telefonijas un īsziņu pakalpojums mobilajā telefonu tīklā

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem mobilā tālruņa pakalpojuma parametriem:

 • Minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība
 • Maksimālais īsziņas piegādes laiks komersanta mobilajā telefonu tīklā.

▼ Televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojums

Pakalpojuma līgumā komersants norāda vērtības šādiem televīzijas pakalpojuma kvalitātes parametriem:

 • Minimālā attēla kvalitātes vērtība
 • Bojājumu novēršanas laiks.

▼ Interneta piekļuves pakalpojums

Līgumā jābūt norādītām šādām interneta pakalpojuma parametru vērtībām:

 • minimālais garantētais pieslēguma ātrums1, kā arī maksimālais (reklamētais)2 un parasti pieejamais pieslēguma ātruma diapazons3;
 • bojājumu novēršanas laiks;
 • interneta pakalpojuma pieejamība.

Papildus līgumā jābūt iekļautai šādai informācijai par interneta pakalpojumu:

 • informācija par komersanta piemērotiem datplūsmas pārvaldības pasākumiem;
 • informācija par jebkādiem ierobežojumiem, piemēram, datu apjoma, ātruma ierobežojumi un citi nosacījumi.

Finger_2.pngVēršam uzmanību!

 1. Interneta pakalpojuma sniedzējam līgumā ir jānorāda minimālais garantētais pieslēguma ātrums (augšupielādes un lejupielādes), kā arī jānodrošina, ka šāds ātrums galalietotājam ir pieejams pastāvīgi. Fiksētam interneta pakalpojumam minimālajam garantētajam pieslēguma ātrumam jābūt ne zemākam kā 20% no maksimālā pieslēguma ātruma, savukārt mobilā interneta pakalpojumam - ne zemākam kā 256kbiti/s;
 2. Maksimālais (reklamētais) pieslēguma ātruma diapazons* raksturo faktisko, galalietotājam nodrošināto pieslēguma ātruma diapazonu, kas galalietotājam pieejams pastāvīgi diennakts laikā, izņemot vislielākās noslodzes stundas** vai specifiskus apstākļus, kas ierobežo elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu. 
 3. Parasti pieejamais pieslēguma ātruma diapazons raksturo vidējā pieslēguma ātruma diapazonu*, kurš galalietotājam pieejams pastāvīgi visā diennakts laikā, ieskaitot vislielākās noslodzes stundas**. 
*Pieslēguma ātruma diapazoni noteikti šādās robežās:
• <256 kbiti/s,
≥256 kbiti/s līdz <2 Mbiti/s,
≥2 Mbiti/s līdz <10 Mbiti/s,
≥10 Mbiti/s līdz <30 Mbiti/s,
≥30 Mbiti/s līdz <100 Mbiti/s,
≥100 Mbiti/s līdz <200 Mbiti/s,
≥200 Mbiti/s līdz <400 Mbiti/s,
≥400 Mbiti/s.

**Vislielākās noslodzes stundas ir stundas, kurās vērojama lielākā interneta lietotāju aktivitāte. Parasti tās ir vakara stundas.