Aicina Rojas novada iedzīvotājus paust viedokli par gaidāmajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai SIA “Rojas DzKU” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu – 2,37 EUR/m3 apmērā. SPRK uzsāk tarifu projekta izmaksu vērtēšanu. Tarifus plānots piemērot no 2021. gada oktobra.

Kopējo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu veidos ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 0,95 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,42 EUR/m3 (bez PVN). Jaunos tarifus plānots piemērot Rojas novada Rojas un Rudes ciemā.

Šobrīd Rojas novada Rojas un Rudes ciemā piemēro 2016. gadā apstiprināto ūdenssaimniecības tarifu – 1,80 EUR/m3. SIA “Rojas DzKU” iesniedza tarifu projektu SPRK izvērtēšanai šogad 19. aprīlī. Piecu gadu laikā augušas izmaksas par pamatlīdzekļu nolietojumu (ēkas, būves, iekārtu u.c.), kā arī izmaksas par to uzturēšanu un remontdarbu veikšanu, kas būtiski ietekmē tarifa projektu.

SPRK aicina iedzīvotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī SIA “SIA “Rojas DzKU”. Priekšlikumi, kā arī ieteikumi par tarifu projektu ir iesniedzami, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai dzku@roja.lv.

Ja ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms kādā no ūdenssaimniecības pakalpojumu veidiem (ūdens ražošana un piegāde, notekūdeņu savākšana vai to attīrīšana) sasniedz regulēšanas slieksni – 100 000 m3 gadā, uzņēmums pakalpojumu sniedz par regulētu tarifu, ko apstiprina SPRK. Tarifu aprēķinu uzņēmums veic pēc SPRK noteiktas metodikas, kas nosaka kārtību, kādā tie tiek aprēķināti.

“Uzņēmuma aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties. Mūsu uzdevums ir rūpīgi pārbaudīt izmaksas, kas iekļautas tarifu projektā un pārliecināties, lai tarifos ir iekļautas ekonomiski pamatotas izmaksas. Tas nozīmē, ka apstiprinātie tarifi var atšķirties no tā, ko sākotnēji uzņēmums ir plānojis,” stāsta SPRK pārstāve Ieva Rozentāle.

Kopējā tarifu projekta izvērtēšana un lēmumu pieņemšana notiek 120 dienas. Ja tās gaitā, ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Tajā brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

Plašāk ar tarifu projekta kopsavilkumu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā, kā arī papildus interaktīvā veidā – SPRK infografikā.