Apstiprināti jauni SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 1. decembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,86 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,74 EUR/m3 (bez PVN).

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 2,60 EUR/m³ (bez PVN). Pateicoties lietotājiem nodotā apjoma pieaugumam Iecavas novadā, tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējais tarifs samazināts par 0,8% jeb 0,02 EUR, salīdzinot ar sākotnēji komersanta iesniegto tarifu.

Neskatoties uz nelielo tarifa samazinājumu tā izvērtēšanas gaitā, kopējā maksa pieaugs par 0,44 EUR/m³, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem, kas apstiprināti pirms sešiem gadiem.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa apmēru ietekmējis kopējais izmaksu pieaugums, kas nepieciešams, lai segtu ar pakalpojuma saistītās izmaksas. Tās ir gan elektroenerģijas izmaksas, gan nodevu maksājumi, nodokļi u.c. izmaksas, kas kopš 2014. gada, kad pēdējo reizi tarifs tika pārskatīts, ir būtiski mainījušās.

Tomēr jau kopš 2012. gada ir veikta virkne uzlabojumu sistēmas sakārtošanā, pie kā darbs turpinās arī šobrīd. Eiropas Savienības fonda projektu rezultātā Iecavas novadā ir izbūvētas jaunas ūdens sagatavošanas stacijas, uzstādītas jaunas ūdens atdzelžošanas iekārtas, kā arī veikta kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un veikti citi darbi.

Pateicoties Eiropas Savienības fondu atbalstam, līdz 2021. gadam tiks realizēts projekta turpinājums. Tā rezultātā tiks ierīkoti jauni un pārbūvēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli, kā arī jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un jauni kanalizācijas inženiertīkli.

“Dalība komersantam Eiropas Savienības fonda projektos nodrošina iespēju sekmēt pakalpojuma kvalitāti novadā, vienlīdz arī mazināt zudumu apjomus, avārijas gadījumus, kas arī veido daļu no tarifa,” norāda Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļas pienākumu izpildītāja Ieva Rozentāle.

Jaunie tarifi tiks piemēroti SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” pakalpojumu lietotājiem Iecavas novadā.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” iesniedza šogad 23. martā. SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē!