AS “Augstsprieguma tīkls” atbilst sertificēšanas un neatkarības prasībām

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi AS “Augstsprieguma tīkls” ziņojumu par tās atbilstību sertificēšanas un neatkarības prasībām pērn. SPRK secina – AS “Augstsprieguma tīkls” atbilst sertificēšanas prasībām un veiktie pasākumi neatkarības nodrošināšanai ir pietiekami.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” darbībai ir jābūt nošķirtai no elektroenerģijas ražošanas, sadales un tirdzniecības, ko sekmīgi AS “Augstsprieguma tīkls” pērn ir izpildījusi.

Pagājušā gada 25.novembrī sekmīgi noslēdzās elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašnieka – AS “Latvijas elektriskie tīkli” reorganizācija, to pievienojot AS “Augstsprieguma tīkls”. Reorganizācijas ietvaros AS „Augstsprieguma tīkls” pārņēma visus AS „Latvijas elektriskie tīkli” aktīvus, saistības, tiesības un pienākumus, kā rezultātā AS “Augstsprieguma tīkls” ir kļuvusi par elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru, kura īpašumā ir elektroenerģijas pārvades sistēma.

Līdz ar to ir pilnībā ieviests pārvades sistēmas operatora īpašumtiesību nodalīšanas modelis, un turpmāk SPRK vērtēs tikai AS “Augstsprieguma tīkls” atbilstību sertificēšanas un neatkarības prasībām kā operatoru, kam pieder arī pārvades sistēma.

AS “Augstsprieguma tīkls” vienlīdz apliecinājusi, ka tās rīcībā esošie resursi ir pietiekami, lai nodrošinātu elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojuma nodrošināšanu Latvijā. Operators vienlīdz sniedzis visu nepieciešamo informāciju, lai SPRK varētu gūtu pārliecību, ka pret visiem sistēmas un tirgus dalībniekiem ir bijusi nodrošināta taisnīga un vienlīdzīga attieksme.

AS “Augstsprieguma tīkls” katru gadu SPRK noteiktajā kārtībā iesniedz ziņojumu par tās atbilstību sertificēšanas prasībām, tostarp neatkarības prasībām. AS “Augstsprieguma tīkls” ziņojums tika iesniegts SPRK izvērtēšanai šogad 30. jūnijā.