Daugavpils iedzīvotājiem no 2019.gada 1.janvāra par siltumu būs jāmaksā mazāk

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus AS “Daugavpils siltumtīkli”. Līdz ar to no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim Daugavpils iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 57,88 EUR/MWh, kas ir par 0,8% jeb 0,44 EUR/MWh mazāk, salīdzinot ar šobrīd novembrī piemēroto.

AS “Daugavpils siltums” iesniedzis Regulatorā tarifu projektu, aprēķinot divus siltumenerģijas gala tarifus. No 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim lietotāji par siltumu maksās 57,88 EUR/MWh, savukārt no 2021. gada 1. janvāra – 59,96 EUR/MWh.

Komersantam par iepriekšējo periodu (diviem gadiem) ir radušies neparedzētie ieņēmumi un neparedzētās izmaksas. Neparedzētie ieņēmumi ir radušies kurināmās un iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājuma dēļ. Kā rezultātā komersants tarifu projektā plānotās izmaksas samazinājis neparedzēto ieņēmumu apmērā, samazinot tarifu uz 57,88 EUR/MWh un to piemērojot lietotājiem turpmākos divus gadus. Vienlaikus jānorāda, ka lēmuma ietvaros Regulators piešķir komersantam atļauju pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu. Tas nozīmē, ka komersants var mainīt tarifu – 57,88 EUR/MWh šo divu gadu laikā, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena vai pārdotās elektroenerģijas cena. Otrā tarifa (59,96 EUR/MWh) iekļautajās izmaksās nav iekļauti negūtie ieņēmumi.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts tika iesniegts Regulatorā, jo komersantam beidzies saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma termiņš vienai koģenerācijas stacijai, samazinājušies ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī samazinājušās izmaksas par iepirkto siltumenerģiju, kas savukārt skaidrojams ar iepirktās siltumenerģijas apjoma un cenas samazinājumu.

AS “Daugavpils siltums” šobrīd (novembrī) piemēro siltumenerģijas gala tarifu 58,32 EUR/MWh. AS “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģiju iepērk gan no citiem komersantiem, gan saražo paši, kā kurināmo izmantojot gan dabasgāzi, gan malku un kokskaidu granulas. Komersantam ir vairāki ražošanas avoti ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 392,1 MW.

Apstiprināto gala tarifu (no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim) 57,88 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 44,45 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs  - 11,59 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,65 EUR/MWh. Attiecīgi apstiprināto tarifu (spēkā no 2021. gada 1. janvārī) 59,96 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti) veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 46,20 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs  - 11,92 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs - 0,65 EUR/MWh.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 15. maijā Daugavpilī organizēja uzklausīšanas sanāksmi par AS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvji, Daugavpils pilsētas domes pārstāvis, kā arī laikraksta “Latgales Laiks” pārstāvis.

Vienlaikus Regulators nolēma piešķirt AS “Daugavpils siltumtīkli” atļauju pašai noteikt siltumenerģijas gala tarifu, ja mainās kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas vai pārdotās elektroenerģijas cenas. Tas nozīmē, ka komersantam pašam ir tiesības noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas ir zemākas vai pārdotās elektroenerģijas cenas ir augstākas, nekā tās cenas, kas apstiprinātas siltumenerģijas gala tarifā (tarifs, kas stājas spēkā no 2019. gada 1. janvāra un tarifs, kas spēkā no 2021. gada 1. janvāra).

Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu ļauj AS “Daugavpils siltumtīkli” savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Pēc atļaujas piešķiršanas Regulatoram ir tiesības uzraudzīt komersanta darbību un aizstāvēt lietotāju intereses, tai skaitā tiesības saņemt siltumenerģiju par tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Vienlaikus komersantam ir pienākums informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes un iepirktās siltumenerģijas iepirkuma līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

AS “Daugavpils siltumtīkli” ir regulēts siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs, kopš 2012.gada. Komersantam izsniegta Regulatora licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2017. gada 11. novembra  līdz 2037. gada 10. novembrim. Licences darbības zona ir Daugavpils pilsētas teritorija. Komersants sniedz gan regulētus pakalpojumus, gan neregulētus pakalpojumus.