Gaidāms jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs AS "MADONAS ŪDENS"; aicina izteikt viedokli par to

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Lai uzklausītu AS “MADONAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju viedokli par AS “MADONAS ŪDENS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) piektdien, 2019.gada 1.februārī, plkst. 12:00 Madonas novada pašvaldības ēkas 3. stāva zālē, Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi.

Jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz ūdensapgādes tarifu 1,18 eiro apmērā par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs paredzēts 1,48 eiro apmērā par kubikmetru. Tarifus plānots piemērot Madonas pilsētā, Aronas pagastā, Barkavas pagastā, Dzelzavas pagastā, Lazdonas pagastā, Ļaudonas pagastā, Praulienas pagastā, Sarkaņu pagastā un Liezēres pagastā, Madonas novadā. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties AS “MADONAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, AS “MADONAS ŪDENS” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar plānotā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt  pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 31.janvārim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).   

Iepazīties ar AS “MADONAS ŪDENS” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aaktuāli/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.