Grobiņā no 1. novembra siltumenerģijas tarifs būs par 0,9% lielāks

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus SIA “Grobiņas namserviss” siltumenerģijas tarifus. No šā gada 1. novembra siltumenerģijas tarifs Grobiņā būs par 0,9% lielāks – 61,04 EUR/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifs Grobiņā ir pieaudzis kurināmā izmaksu dēļ. SIA “Grobiņas namserviss” siltumenerģijas ražošanā izmanto dažādu kurināmo – gan šķeldu un granulas, gan dabasgāzi.

SIA “Grobiņas namserviss” siltumenerģijas ražošanas procesā ražo arī elektroenerģiju, ko pārdod gan brīvajā elektroenerģijas tirgū, gan obligātā iepirkuma (OI) ietvaros. Dabasgāzes cenas pieauguma dēļ, kā arī elektroenerģijas cenai pieaugot tirgū, komersantam ir pieauguši ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju. Pateicoties šiem ieņēmumiem, SIA “Grobiņas namserviss” ir iespēja samazināt uz siltumenerģijas tarifiem attiecināmās izmaksas, proti samazināt kurināmā cenu pieauguma ietekmi uz siltumenerģijas tarifu.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Grobiņas namserviss” iesniedza SPRK šā gada 22. septembrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktais (piedāvātais) tarifs ir pamatots un atbilstoši metodikai.

Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.