Izmaiņas SIA “Grobiņas Namserviss” licences darbības zonā siltumenerģijas pārvadei un sadalei

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi izmaiņas SIA “Grobiņas Namserviss” licences darbības zonai, paplašinot tās darbības teritoriju. Komersants siltumenerģijas pārvadi un sadali turpmāk veiks arī Grobiņas pagasta Robežnieku ciemā.

SPRK šā gada 23. janvārī saņēma SIA “Grobiņas Namserviss” iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus esošajā licencē, paplašinot licences darbības zonu. Līdz šim komersants siltumenerģiju piegādāja Grobiņas pagasta Cimdeniekos, Medzes pagasta Kapsēdē un Grobiņas pilsētā.

SIA “Grobiņas Namserviss” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu jaunajā darbības teritorijā.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par grozījumiem izsniegtajā licencē, nosakot tās nosacījumus jaunā redakcijā. Grozījumi licences darbības zonas paplašināšanā stājās spēkā šā gada 6. februārī. Tas nozīmē, ka sākot no 6. februāra, komersantam ir tiesības uzsākt regulējama pakalpojuma sniegšanu jaunajā darbības teritorijā.