Izsludināta konsultācija par izmaiņām Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izsludinājusi konsultāciju par grozījumiem Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē. Grozījumu mērķis ir noteikt aprīkojuma testēšanas prasības, lai tiktu pildīti sistēmas aizsardzības un atjaunošanas plāni, nodrošinot pārvades sistēmas drošu darbību.

SPRK paredz veikt precizējumus un papildinājumus Tīkla kodeksā elektroenerģijas nozarē, ņemot vērā 2017. gada 24. novembra Komisijas regulā 2017/2196 ar ko izveido tīkla kodeksu par ārkārtas un atjaunošanas stāvokli elektrosistēmā ietvertos nosacījumus elektroiekārtu testēšanai. Izmaiņas attieksies uz aizsardzības pakalpojumu sniedzēju un atjaunošanas pakalpojumu sniedzēju, kā arī pārvades sistēmas operatoru un sadales sistēmas operatoru.

Enerģētikas likuma 85. pants paredz, ka SPRK savas kompetences ietvaros izdod energoapgādi regulējošus normatīvos aktus, tostarp tos, kas nepieciešami Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanai. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 4. panta otro daļu SPRK apstiprina pārvades sistēmas operatora izstrādāto Tīkla kodeksu, kurā nosaka elektroenerģijas sistēmas vadības un lietošanas kārtību un tirgus dalībnieku darbības.

“Latvijas elektroenerģijas tirgus ir daļa no vienotā ES elektroenerģijas tirgus, savukārt tirgus nepārtrauktas darbības nodrošināšanas pamats ir elektroenerģijas pārvades sistēmas droša un prognozējama darbība. Šādas darbības nodrošināšanai ir izveidoti aizsardzības un atjaunošanas plāni, kuru izpildei paredzētās elektroiekārtas tiek regulāri pārbaudītas, ko tad arī paredz piedāvātie grozījumi.” Skaidro enerģētikas departamenta direktora vietniece D.Bite.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par grozījumu projektu lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 21. augustam, sūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.

Grozījumu projekta plānotais spēkā stāšanās laiks – ne vēlāk kā 2020. gada 22. septembrī.