Izsniegta licence SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” siltumapgādē

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) nolēma 2. aprīļa padomes sēdē izsniegt licenci SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” siltumenerģijas pārvadei un sadalei Rēzeknes novada Lūznavas un Maltas ciemā.

SPRK šā gada 6. martā saņēma SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegumu ar lūgumu izsniegt licenci siltumenerģijas pārvadei un sadalei. Šādu lūgumu komersants iesniedzis, jo kopējais siltumenerģijas apjoms gadā pārsniedz 5000 MWh, kas atbilst noteiktajam regulēšanas kritērijam.

SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu darbības teritorijā.

Izvērtējot iesniegto dokumentāciju, SPRK lēma par licences izsniegšanu. Licences darbības termiņš stājās spēkā šā gada 3.aprīlī turpmākajiem 20 gadiem – līdz 2040. gada 2. aprīlim. Tas nozīmē, ka sākot no 3.aprīļa, komersantam ir tiesības uzsākt regulējama pakalpojuma sniegšanu minētajā darbības teritorijā.