Jaunākie mobilā interneta pakalpojuma diennakts mērījumu rezultāti

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apkopojusi mobilo operatoru interneta pakalpojuma sērijveida mērījumu rezultātus par jūnijā veiktajiem mērījumiem. Regulators jūnijā veica mērījumus Krāslavā[1]Sv.Ludvika laukumā
un Rīgā[2]Cementa ielā. Vērojams, ka dažādos diennakts laikos pieslēguma ātruma stabilitāte dažādiem operatoriem ir atšķirīga.

Regulators mērījumus veicis BITE Latvija, LMT un Tele2 mobilajos elektronisko sakaru tīklos. Iegūtie rezultāti dienu un stundu griezumā ir atspoguļoti infogrammās:

Regulators pastāvīgi veic sērijveida interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus BITE Latvija, LMT un Tele2 mobilajos elektronisko sakaru tīklos dažādās Latvijas vietās. Veicot interneta mērījumus, Regulators apkopo arī informāciju par komersantu interneta pakalpojumu maksimālo un minimālo lejupielādes ātrumu, kā arī vidējo lejupielādes ātrumu atkarībā no diennakts stundām.

Papildus Regulators veic izlases mērījumus, publicējot aktuālos mērījumu rezultātus ar apkopotajiem kvalitātes rādītājiem Regulatora mājaslapā kartes formātā. Informācija par Regulatora veiktajiem kvalitātes mērījumiem 2018.gadā pieejama šeit