Jaunas prasības elektroenerģijas un dabasgāzes rēķinos; SPRK aicina paust viedokli

Drukāt
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi jaunus noteikumus par informāciju, kas būs iekļaujama dabasgāzes un elektroenerģijas rēķinos lietotājiem. Papildus rēķinos iekļaujamā informācija sniegs lietotājam plašākas iespējas un tiesības.

“Strādājot pie šiem noteikumiem, vērsām uzmanību uz to, lai lietotājiem būtu ērti pieejama informācija par rēķinā iekļauto izmaksu sadaļām, piegādātās enerģijas sastāvu un apjomu, kā arī kārtību, kādā mainīt esošo tirgotāju. Mēs turpinām virzību uz to, lai rēķins kalpotu kā “rokasgrāmata” – informācijas atrašanai vienuviet. Tas ļaus lietotājiem apzināties esošās saistības, tiesības un iespējas, kā arī nākotnē pieņemt gudrus lēmumus par energoefektivitātes veicināšanu,” stāsta SPRK Tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs.

Noteikumi ir papildināti ar vairākām būtiskām prasībām. Daļu no tām tirgotāji jau šobrīd ir izvēlējušies iekļaut rēķinos, bet daļa – ir jaunas, piemēram, līguma beigu datums, tirgotāja maiņas iespējas, detalizēts dabasgāzes rēķinā iekļauto izmaksu komponenšu atspoguļojums u.c.

Noteikumi ņem vērā arī prasības, ko paredz Elektroenerģijas tirgus likums. AS “Augstsprieguma tīkls” pienākums ir veikt saražotās elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu administrēšanu. Proti, operators turpmāk būs atbildīgs par Latvijā piegādātās elektroenerģijas sastāva aprēķināšanu, atsevišķi izdalot “zaļo enerģiju”, kuras ražošanā izmanto atjaunojamos resursus, un fosilo enerģiju. Informācija par elektroenerģijas sastāvu tiks publicēta AS “Augstsprieguma tīkls” mājaslapā un tirgotājiem tā būs jāizmanto lietotāju informēšanā.

Paredzams, ka lietotājiem tiks dota iespēja saņemt plašu papildu informāciju no tirgotāja, tostarp par minēto elektroenerģijas izcelsmi. Tāpat, piemēram, būs iespēja pieprasīt sniegt informāciju par patēriņa datiem katrā norēķina periodā, ja dati tiek nolasīti attālināti, vai arī iesniegti, izmantojot tirgotāja mājaslapu.

Plānots, ka noteikumi varētu stāties spēkā līdz 2020.gada 10.decembrim.

Šādas jaunas elektroenerģijas rēķinos iekļaujamās prasības paredz ieviest Eiropas Komisijas Direktīva 2019/944. Tās mērķis ir sekmēt galalietotāju iesaisti, nodrošināt aizsardzību un spēcināt galalietotāju pratību. SPRK ieskatā, pakāpeniski vienlīdzīgas prasības ir ieviešamas arī dabasgāzes nozarē, nodrošinot līdzvērtīgu tirgus pieeju un caurskatāmību.

Ar konsultācijas dokumentu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam sniegt līdz šā gada 20. novembrim, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv.