Jūrmalā no 1. jūnija būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Jūrmalas ūdens” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 1. jūnija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,95 EUR/m³ (bez PVN), savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,87 EUR/m³ (bez PVN).

Kopējo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu veidos 2,82 EUR/m³ (bez PVN), kas ir par 0,21 EUR/m3 vairāk, nekā pirms astoņiem gadiem – 2012. gadā SPRK apstiprinātajiem ūdenssaimniecības tarifiem. Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējais tarifs tika samazināts par 1,7% jeb 0,05 EUR, salīdzinot ar sākotnēji SIA “Jūrmalas ūdens” iesniegto.

Kā rezultātā tarifu projekta izvērtēšanas gaitā, izmaksas komersantam samazinātas par 300,6 tūkst. EUR, salīdzinot ar sākotnēji iesniegto tarifu projektu.

“Uzklausot iedzīvotāju bažas par ūdens kvalitāti, novērtējam SIA “Jūrmalas ūdens” apņēmību nodrošināt pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu Jūrmalas iedzīvotājiem, realizējot gan Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsta projektu, gan ieguldot komersanta finansējumu. Vienlaikus komersants ir viens no retajiem, kam izdevies būtiski samazināt elektroenerģijas izmaksas,” skaidro SPRK Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Ieva Rozentāle.

Kopš 2012. gada ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir realizēts projekts vairākās kārtās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un pieejamībai. Darbs turpinās arī šobrīd, turpinot realizēt projekta ceturto kārtu. Projekta ietvaros līdz 2022. gadam plānots ierīkot jaunus inženiertīklus, kā arī jaunas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas.

Plānoto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai SIA “SIA “Jūrmalas ūdens” iesniedza pērn 15. oktobrī. SPRK, veicot tarifu projektu izvērtējumu, uzņēmumam lūdza iesniegt papildu informāciju un skaidrojumus precizējumiem. Komersants sniedza visu nepieciešamo informāciju.

SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Plašāk ar citiem SPRK apstiprinātiem tarifiem citviet Latvijā iespēja iepazīties interaktīvajā kartē.