Kāds biržas cenas līgums mājsaimniecībām ir izdevīgāks?

Drukāt
Elektroenerģija

Aptuveni 115 594 mājsaimniecību Latvijā jeb 12,52% no kopējā (universālā pakalpojuma, fiksētas un biržas cenas) līgumu īpatsvara ir izvēlējušās biržas cenas līgumus atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) datiem. Kopš 2018. gada šis īpatsvars ir dubultojies.

Lietotāji, kur ir izvēlējušies noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar biržas cenu, elektroenerģijas cenu veidos ne vien pati biržas cena, bet arī tirgotāja noteiktais uzcenojums. Uzcenojums veido ieņēmumus, no kuriem tirgotājs sedz savas darbības izmaksas, piemēram, darbinieku algas, telpu īre u.c.

Divu veidu uzcenojumi: kā tos atšķirt?
Katrs elektroenerģijas tirgotājs rēķinā lietotājam norāda atšķirīgu nosaukumu biržas cenas uzcenojumam. Daži to nosauc par apkalpošanas maksu, bet citi par servisa pakalpojuma maksu, tomēr visbiežāk – kā maksu par tirdzniecības pakalpojumu.

Šī maksa var būt gan fiksēta maksa, gan mainīga – patēriņam piesaistīta maksa, kas mainās atbilstoši lietotāja patēriņam. Aptuveni 80% tirgotāju piemēro uzcenojumu par katru patērēto kWh (mainīga maksa).

Kura tirdzniecības pakalpojuma maksa man ir piemērotāka?
Lietotājiem ar lielu patēriņu (sākot no 370 kWh mēnesī) izdevīgāka būs fiksēta tirdzniecības pakalpojuma maksa, savukārt maza patēriņa gadījumā – izdevīgāk izvēlēties piedāvājumu, kur tirdzniecības pakalpojuma maksa sasaistīta ar patēriņa apjomu. Īpaši gadījumos, ja patēriņam ir sezonāls raksturs (piemēram, vasarnīca).

Kādas šobrīd ir tirdzniecības pakalpojuma izmaksas?
Salīdzināšanai izmantoti mājaslapā www.elektroenergija.lv pieejamie dati, kas fiksēti oktobrī. Publicētiem datiem ir informatīvs raksturs, un tie mainās atkarībā no tirgotāju publicētās informācijas.

Elektroenerģijas tirgotāji, kas piemēro fiksētu tirdzniecības pakalpojuma maksu Fiksēta tirdzniecības pakalpojuma maksa oktobrī

SIA "Alexela", SIA "AEnergy", SIA "Enefit"

1,50 - 1,90 EUR/ mēnesī
Elektroenerģijas tirgotāji, kas piemēro mainīgu tirdzniecības pakalpojuma maksu Vidējā tirdzniecības pakalpojuma maksa, kas saistīta ar patēriņu (mainīgā maksa)

Pieci lielākie tirgotāji*

(atbilstoši SPRK apkopotajai informācijai pēc biržas cenas līguma skaita mājsaimniecībām)

 0,004044 EUR/kWh

”Vidējais mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņš Latvijā ir 100 – 150 kWh/mēnesī. Latvijā šādu mājsaimniecību ir aptuveni 178 tūkst. jeb 18% no kopējā mājsaimniecību skaita. Redzam, ka elektroenerģijas tirgotāji Latvijā pārsvarā mājsaimniecībām, kurām ir biržas cena, piedāvā mainīgu tirdzniecības pakalpojuma maksu. Šāds piedāvājums lielākajai daļai mājsaimniecību šobrīd joprojām ir izdevīgākā izvēle. Vienlaikus situācija tirgū var mainīties, piemēram, tirgū var parādīties tirdzniecības piedāvājumi lietotājiem ar īpaši lielu patēriņu, kur piemērotas abas (gan fiksēta, gan mainīga) tirdzniecības pakalpojuma maksa. SPRK aicina lietotājus izvērtēt tirgotāju sniegtos piedāvājumus visos aspektos, ne tikai paļauties uz tirgotāja piedāvāto “lēto” elektroenerģijas cenu,” stāsta SPRK pārstāvis Jānis Negribs.

SPRK atgādina – mainīgas cenas līgumos cena mainās atbilstoši cenas izmaiņām biržā. Izvēloties mainīgo elektroenerģijas cenu, lietotājam ir jābūt gatavam uzņemties cenas svārstības riskus, ko ietekmē notikumi tirgū. Tomēr vienlaikus tā ir iespēja ietaupīt gadījumos, ja biržas cena samazinās vai tiek mainīti patēriņa paradumi, piemēram, patērējot elektroenerģiju vairāk nakts stundās un brīvdienās, kad elektroenerģijas cena biržā parasti ir lētāka. Elektroenerģijas cenas Baltijā nosaka Nord Pool Spot birža. Nord Pool Spot biržas Latvijas cenu reģiona aktuālās cenas var iepazīties šeit: https://bit.ly/3ci2SD0

Savukārt fiksētas cenas līguma gadījumā elektroenerģijas cena ir nemainīga uz noteiktu periodu. Līdz ar to tās izvēle nodrošina prognozējamas izmaksas par elektroenerģiju. Fiksētu cenu parasti izvēlas lietotāji, kuri nevēlas uzņemties cenu svārstību risku. Fiksēta cena pasargā gadījumos, kad cena biržā pieaug, bet vienlaicīgi nedod iespēju ietaupīt, ja biržā cena samazinās, tai skaitā nakts stundās un brīvdienās.