Kas gaidāms enerģētikas nozarē 2019. gadā?

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Enerģētikas nozarē pagājušajā gadā notika būtiskas pārmaiņas. Vienlaikus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izvirzījusi vairākus uzdevumus un turpinās strādāt pie jau iesāktajiem darbiem – strādājot pie normatīvā regulējuma, tirgus uzraudzības pilnveides un veicinot pārrobežu tirgu attīstību. Uzzini – kas gaidāms 2019. gadā enerģētikas nozarē – elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas sektorā?

Elektroenerģija

Regulators turpinās iesākto darbu pie astoņu Elektroenerģijas tīkla kodeksu prasību pārņemšanas, kuru mērķis veicināt vienlīdzīgus konkurences nosacījumus Eiropas mērogā, nodrošinot nozaru regulējuma harmonizāciju un pārrobežu tirgu attīstību. Šogad īpašu uzmanība tiks pievērsta balansēšanas tirgus un sistēmas darbības jautājumiem. Kā būtisks notikums arī minams, ka 2019. gada 2. ceturksnī, ka Nord Pool biržai Baltijas valstīs pievienosies otra  lielākā Eiropas birža - Epex Spot Tas prasīs aktīvāku biržu uzraudzību, kā arī tiks formulēti galvenie izmaksu dalīšanas principi starp biržām un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoriem.

Savukārt saistībā gala lietotāju maksu par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumiem, Regulators uzsāks darbu pie elektroenerģijas sadales sistēmas aktīvu vērtēšanas pilnveidošanas. Šobrīd sadales sistēmas operatoram nav pienākuma plānotās investīcijas saskaņot ar Regulatoru, kas būtiski ierobežo Regulatora iespējas pārraudzīt AS “Sadales tīkls” kapitāla izmaksu apmēru. Pērn Regulators aktīvi iesaistījās Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu izstrādē, kas paredzētu iespēju Regulatoram aktīvāk iesaistīties AS “Sadales tīkls” investīciju plānošanā. Ja šie grozījumi tiks pieņemti, Regulators plāno AS “Sadales tīkls” investīciju plāna apspriešanā iesaistīt arī sabiedrību un pašvaldības. Izvirzītie uzdevumi sasaucas ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sniegtajiem priekšlikumiem.

Vienlaikus Regulators strādās, lai nodrošinātu tirgus uzraudzības kvalitātes paaugstināšanu, attīstot iesniegto datu kvalitātes pārbaudes un standartizējot enerģijas tirgus pārskatus, lai tirgus dalībnieki saņemtu analītisku un vispusīgu informāciju par tirgus tendencēm un aktualitātēm.

Dabasgāze

2019. gads dabasgāzes nozarē gaidāms spraigs un izaicinājumiem bagāts. Regulators turpinās strādāt pie nepieciešamā normatīvā regulējuma izstrādes, lai izveidotu vienoto Somijas – Baltijas dabasgāzes tirgu, kas paredz vienotu pārvades ieejas – izejas sistēmu. Tas nozīmēs dabasgāzes piegādi uz jebkuru no sistēmā ietilpstošajiem nacionālajiem tirgiem, rezervējot jaudu tikai vienotās ieejas-izejas sistēmas ārējos ieejas vai izejas punktos, pretēji esošajai situācijai, kad tirgotājs rezervē jaudas arī iekšējos starpsavienojuma punktos. Papildus tam Regulators turpina strādāt pie AS “Conexus Baltic Grid” 2018. gada oktobrī iesniegtā dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projekta izvērtēšanas.

Tāpat kā elektroenerģijas sektorā, arī dabasgāzes nozarē tiks strādāts pie tirgus uzraudzības kvalitātes paaugstināšanas.

Siltumenerģija

Siltumenerģijas nozarē Regulatora prioritāte būs aktualizēt jautājumu par līmeņatzīmju ieviešanu un vienotu izmaksu attiecināšanas principu piemērošanu, kā arī analizēt centralizētās siltumapgādes sistēmu energoefektivitātes rādītājus un tos atspoguļot lietotājiem. Papildus sagaidāms komersantu aktivitātes pieaugums saistībā siltumenerģijas ražošanas un apgādes tarifu izmaiņu pieprasījumiem. Komersantiem, kas siltumenerģijas ražošanā izmanto dabasgāzi, darbības izmaksu struktūru ietekmēja dabasgāzes tirgus liberalizācija (2017. gads). Plānojot savu darbību, komersantiem jāņem vērā, ka maksimālais termiņš vēsturisko tarifā neatspoguļoto izmaksu vai ieņēmu attiecināšanai uz aktuālo tarifu, ir divi gadi.

2019. gada sākumā spēkā stājušās AS “Daugavpils siltumtīkli” un SIA “Norma K” siltumenerģijas apgādes tarifa izmaiņas, kā arī SIA “BALTENEKO” siltumenerģijas ražošanas tarifa izmaiņas.