Kocēnu novadā no 1. aprīļa būs jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2021. gada 1. aprīļa ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,17 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,55 EUR/m3 (bez PVN).

Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi komersantam pieprasīja sniegt papildu precizējumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. Tā rezultātā kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tika samazināts par 0,10 EUR/m3, salīdzinot ar komersanta sākotnēji plānoto tarifu projektu.

Kopējais ūdenssaimniecības tarifs būs 2,72 EUR/m3 (bez PVN). To piemēros Kocēnu novada Bērzaines, Dikļu, Kocēnu un Rubenes ciemā, kā arī Vaidavas un Zilākalna pagastā. Neskatoties uz panākto tarifa samazinājumu, tarifs joprojām būs par 0,59 EUR/m3 augstāks nekā spēkā esošais 2017. gada apstiprinātais tarifs.

Līdz šim komersants izmantojis pašvaldības īpašumā esošās iekārtas, būves, kā arī ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklus bez maksas. Sākot no 2017. gada tie pārgājuši SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” īpašumā, par kuru izmantošanu komersantam ir jāaprēķina nolietojuma izmaksas, kas veido vislielāko izmaksu pieaugumu tarifu projektā.

Lai arī izmaksas pakalpojumu sniegšanai ir augstākas, komersants vienlaicīgi ir ieguldījis līdzekļus pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai. Kocēnu novadā realizēti divi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēti projekti. To rezultātā ierīkota notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā ēka, dūņu glabātuve, kā arī bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar četriem bioreaktoriem, kas samazina piesārņojumu dabai.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” iesniedza 2020.gada 17. augustā. SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē!