Latvijas Regulatora priekšsēdētājs ievēlēts divu starptautisku organizāciju vadībā

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) priekšsēdētājs Rolands Irklis ievēlēts par Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes (CEER) viceprezidentu un Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) Regulatoru valdes priekšsēdētāja vietnieku. Kopš Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) izveides šī ir pirmā reize, kad Latvija, un arī Baltija, tiks pārstāvēta vadoša amatā tik augsta mēroga starptautiskajās enerģētikas regulatoru organizācijās. 

Vadošie amati CEER un ACER ir nozīmīgi, jo ļaus daudz tiešāk ietekmēt esošā ES enerģētikas regulējuma ieviešanu tādā veidā, kas sekmē enerģētikas tirgu attīstību un nozaru ilgtspēju, kā arī nodrošina sabiedrībai pieejamību elektroenerģijas un dabasgāzes piegādes pakalpojumiem par pamatotām tirgus cenām.

Starp CEER un ACER prioritātēm šobrīd ir turpināt darbu pie tirgu attīstības saskaņā ar Trešo enerģētikas paketi, kā arī uzsākt darbu pie Tīras enerģijas paketes (Clean Energy Package) likumdošanas ieviešanas.

ACER Regulatoru valdes priekšsēdētāja vietnieka uzdevumi ir sniegt atbalstu priekšsēdētājam izskatāmo jautājumu sagatavošanā un sadarbībā ar citām iesaistītajām ES un nacionālajām institūcijām. Savukārt katram no pieciem CEER viceprezidentiem ir sava atbildības joma. Par Latvijas Regulatora priekšsēdētāja R. Irkļa atbildības jomu kopīgi vienosies CEER valde.

CEER ir brīvprātīga Eiropas Savienības regulatoru organizācija, kas apvieno 37 neatkarīgus enerģētikas nozares regulatorus no Eiropas Savienības dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. CEER ikdienas darbu vada CEER prezidents un pieci viceprezidenti, kā arī CEER sekretariāts.

ACER ir Energoregulatoru sadarbības aģentūra, kas dibināta, lai sekmētu enerģijas iekšējā tirgus integrāciju. ACER kā neatkarīgas Eiropas organizācijas uzdevums ir veicināt savstarpēju Eiropas enerģētikas regulatīvo iestāžu sadarbību, savukārt ACER regulatoru valdei ir nozīmīga loma saistošo ACER lēmumu pieņemšanā un stratēģiskā vadībā.