Latvijas Regulators - aktīvs spēlētājs starptautiskajā arēnā 2018

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir veiksmīgi pierādījusi sevi ne tikai risinot regulēšanas jautājumus pašmājās, bet arī ārpus Latvijas. 2018. gads ir bijis gana aktīvs Regulatoram, kurā panāktas vairākas būtiskas pārmaiņas regulēšanas jautājumos, kas turpmāk ietekmēs nozaru tirgus attīstību un atstās ietekmi uz galalietotājiem.

Elektronisko sakaru un pasta nozarē ir panākta savstarpējā vienošanās (parakstīts kopīgs memorands) starp Ziemeļvalstu elektronisko sakaru un pasta nozares regulatoriem par kopīgu sadarbību tirgus efektīvai attīstībai reģionā. Atsevišķiem komersantiem darbojoties vairākās no šīm valstīm, regulatoriem ir iespēja veiksmīgāk risināt dažādus aktuālus jautājumus.

Vienlaikus gada nogalē Regulators kopā ar Izraēlas pārstāvjiem un Vācijas un Itālijas kolēģiem atklāja sadarbības (Twinning) projektu Izraēlā. “Turpmākā pusotra gada laikā Regulators kopā ar Vācijas un Itālijas kolēģiem palīdzēs Izraēlai pilnveidot regulējumu elektronisko sakaru jomā,” norāda Regulatora priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Arī enerģētikas nozarē ir notikušas būtiskas pārmaiņas. Vienota Eiropas Savienības enerģētikas tirgus darbība nav iespējama bez veiksmīgas reģionālo tirgu attīstības. Elektroenerģijas nozarē ir atrisināts jautājums par pārrobežu jaudas aprēķināšanas un piešķiršanas metodiku un ar to saistītajām metodikām, kā arī par metodiku starpzonu jaudas aprēķināšanai un piešķiršanai ar trešajām valstīm. Pēdējā metodika paredz, ka no 2019. gada 1. janvāra vairs netiks īstenota garantētās minimālās (200 MW) pārvades jaudas piemērošana uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas. Pārvadot elektroenerģiju Baltijas energosistēmā, starpsavienojumā uz Latvijas-Igaunijas robežas pārrobežu tirdzniecības plūsmas vairs netiks ierobežotas, kā tas notika līdz šim. Tā rezultātā samazināsies sastrēgumi uz Latvijas – Igaunijas robežas un uzlabota tirgus likviditāte.

Vienlaikus Somijas, Igaunijas un Latvijas regulatori šā gada novembrī parakstīja savstarpējās sadarbības memorandu par Somijas, Igaunijas un Latvijas (FinEstLat) dabasgāzes tirgus izveidi. Regulatori vienojās turpināt iesākto darbu dabasgāzes tirgus integrācijā, konkurences paaugstināšanā un apgādes drošības sekmēšanā, lai lietotājiem dabasgāzes cenas būtu pieejamas un taisnīgas. Regulatori turpmāk sadarbosies, izstrādājot un piemērojot dabasgāzes references cenas metodiku FinEstLat tirgū, kā arī koordinējot regulatoru lēmumus attiecībā uz pārvades sistēmas operatoru priekšlikumiem par tirgus darbības nosacījumiem un metodikām. Regulatoru vienošanās ir pirmais nozīmīgais solis, lai izveidotu pilnībā funkcionējošu, komersantiem un galalietotājiem pārskatāmu Somijas-Baltijas dabasgāzes tirgu.

Nākamajā, 2019. gadā, turpināsies “twinning” projekts Izraēlā, kur Regulatora eksperti sniegs savas zināšanas un pieredzi, lai sakārtotu pašreizējo normatīvo regulējumu nozarē, kas ir pamatu pamats turpmākajai nozares attīstībai. Vienlaikus Regulators Izraēlā ieviesīs regulējumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus darbībai un uzraudzībai, lai nodrošinātu godīgu un efektīvu konkurenci elektronisko sakaru nozarē.

Jau otro reizi Regulators pildīs Austrumu partnerības Elektronisko sakaru regulatoru kontakttīkla (EaPeReg) līdzpriekšsēdētāja pienākumus, kā arī organizēs ikgadējo Baltijas valstu elektronisko sakaru un pasta regulatoru ekspertu sanāksmi (BaltReg).

Papildus tam Regulators organizēs kārtējo Baltijas Elektroenerģijas tirgus forumu un Baltijas Gāzes tirgus forumu. Pirmo reizi, Regulatoram sadarbojoties ar Enerģētikas regulatoru reģionālo asociāciju (ERRA), Latvijā nākamā gada pavasarī notiks ERRA Enerģētikas regulēšanas un investīciju konference, kurā piedalīsies enerģētikas nozares regulatori un tirgus dalībnieki no visas pasaules.