Latvijas un Igaunijas regulatori atbalsta metodiku elektroenerģijas tirdzniecībai ar Krieviju

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) un Igaunijas Konkurences padome atbalsta AS “Augstsprieguma tīkls” un AS “Elering” kopīgi izstrādāto jaudu aprēķināšanas metodiku, kas paredz, kā turpmāk tiks aprēķināta elektroenerģijas jauda tirdzniecībai ar Krieviju.

SPRK ir secinājusi, ka metodikā ietvertie risinājumi jaudu aprēķinam ar Krieviju ir pamatoti, kā rezultātā tā nodrošina to, ka elektroenerģijas tirdzniecība ar Krieviju netiek pārtraukta. Tāpat kā līdz šim AS “Augstsprieguma tīkls” turpinās pieprasīt un kontrolēt Krievijas elektroenerģijas tirgotāja SIA “Inter RAO Latvija” iesniegtos izcelsmes apliecinājumus par to, ka tā Latvijā tirgotā elektroenerģija ir saražota Krievijā.

Atbilstoši jaunajai metodikai tiks novērsti pārvades jaudu ierobežojumi dubultā, jo Lietuvas pārvades operatora “Litgrid” AB metodikā, kas izstrādāta vienpusēji, kopējās pārvades jaudas Baltkrievijas-Lietuvas starpsavienojumā ir izslēgtas, izņemot tehniski nepieciešamās. Tā rezultātā iepriekšējā metodikā ietvertajam ierobežojumam, kas izslēdza Baltkrievijas-Lietuvas starpsavienojuma jaudas tirdzniecībai, nav vairs jābūt Latvijas un Igaunijas kopīgajā metodikā.

Veicot jaudu aprēķinu elektroenerģijas pārvades operatori ir ņēmuši vērā Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas energosistēmās esošo starpvalstu savienojumu jaudas. Tostarp jaudu aprēķinā ņemti vērā dažādi tehniskie nosacījumi un tīkla modelis, piemēram, ražošanas un slodzes stratēģija, kā arī līniju atslēgumi un citi jaudu ierobežojoši pasākumi. Metodika vienlīdz paredz, ka Igaunijas-Latvijas, Latvijas-Lietuvas starpsavienojumos jaudas netiek ietekmētas no jaudu aprēķina ar Krieviju.

Metodika stājas spēkā 2021. gada 12.oktobrī.