Lietotāji visvairāk sūdzas par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un līgumiem

Drukāt
Elektroniskie sakari

Šogad pirmajā pusgadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi 19 sūdzības un sniegusi 70 telefona konsultācijas par elektronisko sakaru jautājumiem, kas ir par 23% vairāk nekā 2020. gada pirmajā pusgadā. Visbiežāk pretenzijas saņemtas par elektronisko sakaru pakalpojumu līgumiem un pakalpojumu kvalitāti, bet nedaudz mazāk – par rēķiniem.

Par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti domstarpības bijušas 29% gadījumos, bet par līgumiem – 26 %.

“Joprojām lietotājiem aktuāls jautājums ir līguma izbeigšana pirms tā termiņa beigām, ja novērota pakalpojuma kvalitātes pasliktināšanās. Lietotājam ir tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda, ja, piemēram, mobilā interneta kvalitāte neatbilst līguma prasībām. Par neatbilstošu pakalpojuma kvalitāti lietotājam ir tiesības saņemt arī kompensāciju,” skaidro SPRK Pakalpojumu kvalitātes nodaļas vadītājs Elmārs Lipenbergs.

Pakalpojumu kvalitātes sūdzību gadījumos lietotāji bijuši neapmierināti par to, ka nav saņēmuši cerēto interneta pakalpojuma kvalitāti. Ja pakalpojuma kvalitāte neatbilst līguma prasībām, lietotājam ir tiesības vērsties pie sava operatora un saņemt rakstveida atbildi. Ja operatora atbilde lietotāju neapmierina, lietotājs ar operatora saņemto atbildi vēršas SPRK. SPRK uzdevums ir uzraudzīt elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti un izvērtēt katru jautājumu individuāli.

Plašāk ar SPRK saņemtajām sūdzībām 2021. gada pirmajā pusgadā aicinām iepazīties infografikā.