No 1. jūlija dabasgāzes tirgotājiem stāsies spēkā jauni pārvades pakalpojumu tarifi

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprina jaunus dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifus AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus), kas stāsies spēkā no 1 jūlija. Tas nozīmē, ka maksa Latvijas lietotāju apgādei būs 2,53 EUR/MWh. Jaunie tarifi attieksies uz dabasgāzes tirgotājiem un plānots, ka tie būs spēkā līdz brīdim, kad savu darbību uzsāks vienotais Latvijas, Igaunijas un Somijas reģionālais dabasgāzes tirgus – no 2020. gada 1. janvāra.

Latvijas dabasgāzes lietotājiem pārvades tarifs ir vien neliela daļa no viņu kopējā gala maksājuma par dabasgāzi:

 

 

Jaunjā tarifu ciklā daudzas izmaksu pozīcijas ir ievērojami samazinātas, piemēram, kapitāla izmaksas samazinātas par 4% un personāla izmaksas - par 13%. Kopējās tarifu projektā  iekļautās izmaksas tika samazinātas arī izvērtēšanas laikā par 6%.

Neskatoties uz šiem samazinājumiem, kopējās izmaksas, salīdzinājumā ar spēkā esošo tarifu aprēķinu, tomēr ir pieaugušas. Tas ir saistīts ar pagājušajā gadā pieņemto Ministru kabineta (MK) noteikumu[1] regulējumu, kas uzliek par pienākumu Conexus nodrošināt noteiktu aktīvās dabasgāzes daudzumu ziemas periodā. Šīs izmaksas veido 24% no visām pārvades pakalpojuma izmaksām.

Atbilstoši MK noteikumiem[1], Conexus kā pārvades sistēmas operatoram jānodrošina, ka visu izsūknēšanas sezonu Inčukalna krātuvē tiek nodrošināts vismaz 2 845 000 MWh liels dabasgāzes apjoms. Lai to izpildītu, Conexus rīkoja vairākas izsoles, kuru izmaksas ir iekļautas pārvades tarifos.

Neskatoties uz to, ka apstiprinātie Conexus tarifi ir augstāki nekā spēkā esošie, tomēr tas ir īslaicīgi un ar nelielu ietekmi uz Latvijas dabasgāzes lietotāju gala maksājumu. Piemēram, vidējai mājsaimniecībai, kas dabasgāzi izmanto ēdiena pagatavošanai, pēc 1. jūlija pieaugums saistībā ar pārvades tarifu varētu būt aptuveni 0,01 EUR/mēnesī, savukārt mājsaimniecībai, kas dabasgāzi izmanto apkurei, pieaugums varētu būt aptuveni 0,60 EUR/mēn. Vienlaikus jāuzsver, ka pārvades tarifs ir vien neliela daļa no kopējā maksājuma par dabasgāzi (2%-5% atkarībā no pieslēguma). Daudz lielāks īpatsvars kopējā gala maksājumā ir dabasgāzes tirdzniecības cenai (vidēji 30-40% no gala maksājuma), kas, pateicoties siltajai ziemai un konkurences pieaugumam Rietumeiropas tirgū, pēdējā pusgada laikā būtiski kritusies. Salīdzinājumā ar 2018. gada oktobri, kad dabasgāzes biržas cena, kurai visbiežāk piesaistīts dabasgāzes tirgus produkts, Latvijā bija sasniegusi rekordaugstu cenu 27,81 EUR/MWh, biržas cena 2019. gada aprīlī nokrita līdz 16,19 EUR/MWh.

Turklāt jau šobrīd ir vairāki faktori, kas liecina, ka nākotnē, t.i. no 1. janvāra, var būt gaidāms tarifu samazinājums - ir notikusi izsole uz nākamo sezonu, kuras izmaksas ir ievērojami zemākas; no 1. janvāra savu darbību sāks vienotais Latvijas, Igaunijas un Somijas reģionālais dabasgāzes tirgus. Jau šobrīd visas trīs valstis ir vienojušās par vienotu ieejas-izejas tarifu zonas izveidi no 2020. gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka transportējot dabasgāzi caur Latvijas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes sistēmām tiks piemēroti tarifi tikai uz apvienotās zonas ārējās robežas, bet pārrobežu plūsmām starp Latviju, Igauniju un Somiju pārvades tarifs netiks piemērots.

 

[1] Ministru kabineta noteikumi Nr.312 Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā