No 10.augusta Daugavpilī siltumenerģijas tarifs būs 93,06 EUR/MWh

Drukāt
Siltumenerģija

Š.g. 10.augustā spēkā stāsies jauns pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo (90,64 EUR/MWh), jaunais tarifs būs par 2,70% lielāks jeb 93,06 EUR/MWh.

Šogad tarifs Daugavpilī ir mainījies vairākkārtīgi. Ņemot vērā, ka noslēdzies jūlijā izsludinātais konkurss par dabasgāzes iepirkumu, sagaidāms, ka septembrī tarifs mainīsies vēlreiz.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa izmaiņas no š.g. 10.augusta ietekmējis PAS “Daugavpils siltumtīkli” kurināmā (šķelda) izmaksu (+4%) un iepirktās siltumenerģijas izmaksu (+2,1%) pieaugums.

Kopumā komersants siltumenerģijas lietotājiem Daugavpilī piegādā ap 360,7 tūkst. MWh gadā, kas ir otrs lielākais nodotais apjoms starp lielākajām pilsētām valstī. Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniedza SPRK š.g. 11.jūlijā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Līdz ar jauno tarifu Daugavpilī siltumenerģijas tarifs šogad mainījies jau piekto reizi. No februāra tarifs palielinājās par 64,4% līdz 93,65 EUR/MWh, no aprīļa samazinājās par 13,9%, no maija palielinājās par 17%, bet no jūlija samazinājās par 3,9%. PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir SPRK piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā cena. Tas nozīmē, ka tiklīdz kurināmā cena ir zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam ir jānosaka zemāks tarifs.

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē, bet un par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu un inflācijas straujo pieaugumu Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (uz 27.07.22.) izskatīšanā ir 24 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē un siltumenerģijas apskatā 2021.gada oktobris–2022. gada maijs.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.