No 1.aprīļa Liepājā jauni ūdenssaimniecības tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.aprīļa Liepājā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,81 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,05 EUR/m3.

Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs tiks palielināts par 0,03 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,04 eiro. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas ietekmējis elektroenerģijas cenu pieaugums, tarifa aprēķinos izmainīta tikai viena komponente – elektroenerģijas izmaksas. Komersantam elektroenerģijas izmaksas, salīdzinot ar spēkā esošajos tarifos iekļautajām, pieaugušas par 169 tūkst. eiro.

SIA “Liepājas ūdens” tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza š.g. 25.janvārī. SPRK secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Liepājas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur arī detalizētāks SIA “Liepājas ūdens” jauno tarifu izklāsts.


SPRK vērš uzmanību, ka saistībā ar energoresursu cenu ārkārtējo pieaugumu valsts izveidojusi vairākus atbalsta mehānismus, kas īpaši mērķēti mājsaimniecību lietotājiem. Plašāka informācija par valsts atbalstu energoresursu cenu pieauguma mazināšanai apkures sezonas un 2022.gada laikā pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē. Papildu jautājumu gadījumā par valsts atbalsta mehānismiem aicinām vērsties Ekonomikas ministrijā.

Elektroenerģijas cenu pieaugumu valstī šogad ietekmējis ražošanas izmaksu kāpums dabasgāzes un CO2 emisiju kvotu cenu pieauguma dēļ, kā arī mazāk labvēlīgi laikapstākļi elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem hidroelektrostacijās un vēja stacijās.