No 1.augusta jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Brocēnos, Blīdenes, Cieceres, Gaiķu un Remtes pagastā

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “BROCĒNU SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.augusta ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,02 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,24 EUR/m3.

Jaunos tarifus plānots piemērot Saldus novada Brocēnu pilsētā, Blīdenes, Cieceres, Gaiķu un Remtes pagastā.

Š.g. 1.jūlijā SIA “BROCĒNU SILTUMS” notika reorganizācija, kuras rezultātā to pievienoja SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (iegūstošā sabiedrība). Atbilstoši SPRK regulējumam SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” sešu mēnešu laikā pēc reorganizācijas SPRK izvērtēšanai ir jāiesniedz jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi. Līdz brīdim, kamēr spēkā stāsies jaunie SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” tarifi, SIA “BROCĒNU SILTUMS” lietotājiem tiks piemēroti š.g. 30.jūnijā SPRK apstiprinātie tarifi.

Minētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem šobrīd tiek piemēroti pirms 13 gadiem apstiprinātie Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu Regulatora tarifi – ūdensapgādes pakalpojumiem 0,80 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumiem 1,07 EUR/m3.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SPRK komersantam vairākkārt pieprasīja papildu informāciju un precizējumus, ko komersants arī regulāri sniedza, tostarp arī precizētu tarifu projektu. Kā rezultātā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieauga par 0,07 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs samazinājās par 0,13 eiro.

Tarifu apmēru ir ietekmējis gan vispārējais cenu pieaugums valstī, gan arī komersanta finanšu ieguldījumi ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanā un sakārtošanā. Visbūtiskāk, salīdzinot ar 2021.gadu, pieaugušas elektroenerģijas izmaksas.

Komersants 2018.gadā pabeidzis realizēt divus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projektus. Finansiālie ieguldījumi izmantoti, lai veiktu virkni rekonstrukciju darbu pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai un tā pieejamības nodrošināšanai novada iedzīvotājiem. Pateicoties fonda līdzekļiem, ierīkoti jauni un pārbūvēti jau esošie ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkli, kā arī ierīkota kanalizācijas sūkņu stacija, veikta Brocēnu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju u.c. darbi.

SIA “BROCĒNU SILTUMS”, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem, kuri ražošanā vai pakalpojumu nodrošināšanā izmanto elektroenerģiju, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas ietekmējis elektroenerģijas cenas kāpums. Elektroenerģijas cenu pieaugumu ir ietekmējis ražošanas izmaksu palielinājums dabasgāzes un CO2 emisiju kvotu cenu dēļ, kā arī mazāk labvēlīgi laikapstākļi elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem hidroelektrostacijās un vēja stacijās. Salīdzinot ar 2021.gada faktiskajām izmaksām, jaunajā ūdensapgādes tarifā iekļautās elektroenerģijas izmaksas pieaugušas par 92%, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifā – par 71%.

SIA “BROCĒNU SILTUMS” tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza 2021.gada 7.janvārī. SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “BROCĒNU SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “BROCĒNU SILTUMS” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (uz 08.07.22.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.