No 1.augusta Jelgavā un Raubēnu ciemā pieaugs ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi SIA “Jelgavas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.augusta Jelgavā un Raubēnu ciemā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,00 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,23 EUR/m3.

Šobrīd Jelgavā un Jelgavas novada Cenu pagasta Raubēnu ciemā spēkā ir Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gadā apstiprinātais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,74 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,02 EUR/m3.

Jaunajos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņas ir ietekmējusi ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana, kā arī elektroenerģijas, degvielas un citu ekspluatācijas izmaksu pieaugums.

Kopš spēkā esošo tarifu apstiprināšanas SIA “Jelgavas ūdens” Jelgavā ir realizējusi piecus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētus ūdenssaimniecības attīstības projektus. To ietvaros ierīkota jauna ūdens sagatavošanas stacija un otrā pacēluma sūkņu stacija, ierīkoti jauni, pārbūvēti, kā arī tamponēti dzeramā ūdens ieguves urbumi, ierīkotas jaunas un pārbūvētas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, izbūvēti segtie dūņu lauki un iegādāta specializēta tehnika notekūdeņu dūņu lauku ekspluatācijai. Lai paplašinātu pakalpojumu pieejamību un uzlabotu kvalitāti, ierīkoti jauni un pārbūvēti esošie ūdensapgādes inženiertīkli 70,2 km un kanalizācijas inženiertīkli – 71,95 km garumā.

SIA “Jelgavas ūdens” tarifu projektu apstiprināšanai SPRK iesniedza 2021.gada 28.decembrī. Izvērtēšanas gaitā SPRK pieprasīja un komersants regulāri sniedza tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un pamatojošos dokumentus, kā arī iesniedza precizētu tarifu projektu.

Salīdzinot ar sākotnēji iesniegto, tarifu projektā tika precizēta lielākā daļa izmaksu pozīciju, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojums, personāla, pamatlīdzekļu uzturēšanas, remontu, elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes izmaksas, kas tika koriģētas atbilstoši aktuālajām izmaksu prognozēm. Tika precizēti arī pakalpojumu apjomi, ņemot vērā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus 2021.gadā un plānotos pieslēgumus centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. Komersanta iesniegtie precizējumi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu palielināja par 0,10 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifu – par 0,07 eiro.

SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Jelgavas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Jelgavas ūdens” jauno tarifu izklāsts.

Kopumā (uz 07.07.22.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.