No 1.augusta Jūrmalā siltumenerģijas tarifs pieaugs par 6,5%

Drukāt
Siltumenerģija

Š.g. 1.augustā spēkā stāsies jauns SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to Jūrmalā siltumenerģijas tarifs būs 92,76 EUR/MWh jeb par 6,5% augstāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas izmaksas. Apstiprinātajā tarifā no saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu, plānots saražot 57%, bet izmantojot dabasgāzi – 43%. Siltumenerģijas tarifu pieaugums saistīts ar šķeldas cenas pieaugumu, konkursa kārtībā noslēdzot jaunu līgumu par šķeldas piegādi.

“Šādas tarifa izmaiņas iespējamas, jo komersantam ir SPRK piešķirta atļauja pašam noteikt tarifus. Attiecīgi komersants tos iesniedz SPRK izvērtēšanai, ja mainās iepirktās siltumenerģijas izmaksas un/vai kurināmā cena līdz ar jaunu kurināmā līguma noslēgšanu. Vienlaikus piešķirtā atļauja arī nozīmē, ka tiklīdz kurināmā cena būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, komersantam būs jānosaka zemāks tarifs,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Jūrmalas siltumtīkli” iesniedza SPRK š.g. 29.jūnijā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ar šobrīd spēkā esošajiem valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē, bet par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu un inflācijas straujo pieaugumu – Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (uz 27.07.22.) izskatīšanā ir 24 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē un siltumenerģijas apskatā 2021.gada oktobris–2022. gada maijs.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.