No 1.augusta Siguldā siltumenerģijas tarifs pieaugs par 39,5%

Drukāt
Siltumenerģija

Š.g. 1.augustā spēkā stāsies jauns SIA “Adven Sigulda” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to Siguldā siltumenerģijas tarifs būs 99,96 EUR/MWh jeb par 39,5% augstāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Jaunais siltumenerģijas tarifs – 99,96 EUR/MWh – būs spēkā līdz š.g. 30.novembrim, savukārt no š.g. 1.decembra – 100,96 EUR/MWh.

Apstiprinātajā tarifā no saražotā siltumenerģijas daudzuma, izmantojot šķeldu, plānots saražot 86%, bet izmantojot dabasgāzi – 14%. Siltumenerģijas tarifu pieaugums saistīts vienīgi ar kurināmā (šķeldas) cenas pieaugumu, konkursa kārtībā noslēdzot jaunu līgumu par šķeldas piegādi, turpretim dabasgāzes cenai tarifos saglabājoties nemainīgai. Šķeldas cenas kāpuma dēļ tirgū kopējās kurināmā izmaksas komersantam ir pieaugušas par vairāk nekā 90%.

“Lai gan šķeldas un granulu tirgus, salīdzinot ar dabasgāzes piegādēm, nav pakļauts infrastruktūras pieejamības riskiem, tomēr koksnes importa ierobežojumi, īpaši no Baltkrievijas, šķeldas piedāvājumu tirgū ir ietekmējuši būtiski. Tas šobrīd ietekmē visus siltumenerģijas komersantus, kuri ražošanā izmanto šķeldu vai kombinēto kurināmo,” stāsta SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Adven Sigulda” iesniedza SPRK š.g. 30.jūnijā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ar šobrīd spēkā esošajiem valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē, bet par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu un inflācijas straujo pieaugumu – Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (uz 27.07.2022.) izskatīšanā ir 24 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē un siltumenerģijas apskatā 2021.gada oktobris–2022. gada maijs.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.