No 1.februāra Daugavpils iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā mazāk

Drukāt
Siltumenerģija

Līdz ar pārdotās elektroenerģijas cenu izmaiņām, AS „Daugavpils siltumtīkli” Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulatorā) iesniedza pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Regulators, izvērtējot noteiktos tarifus un to pamatojumu, atzīst, ka tie atbilst Regulatora metodikai. Līdz ar to gala tarifs Daugavpils iedzīvotājiem no 2019. gada 1. februāra līdz 2020. gada 31. decembrim būs 57,77 EUR/MWh, kas ir par 0,2% mazāks nekā šobrīd spēkā esošais.

AS “Daugavpils siltums” Regulatorā iesniedza aprēķinātus divus pašu noteiktos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifus. No 2019. gada 1. februāra līdz 2020. gada 31. decembrim lietotāji par siltumu maksās 57,77 EUR/MWh, savukārt no 2021. gada 1. janvāra – 59,85 EUR/MWh.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu samazinājums par 0,2% saistāms ar obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas cenas pieaugumu. Tā kā Regulators 2018. gada 28.novembrī nolēma piešķirt komersantam atļauju pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena vai pārdotās elektroenerģijas cena, tad līdz ar noteiktajām izmaiņām komersants Regulatorā iesniedza noteiktos tarifus, kas zemāki kā Regulatora 2018. gada 28.novembrī apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

Regulatora piešķirtā atļauja komersantam pašam noteikt siltumenerģijas gala tarifu ļauj AS “Daugavpils siltumtīkli” savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas, iepirktās siltumenerģijas cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Pēc atļaujas piešķiršanas Regulatoram ir tiesības uzraudzīt komersanta darbību un aizstāvēt lietotāju intereses, tai skaitā tiesības saņemt siltumenerģiju par tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Vienlaikus komersantam ir pienākums informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes un iepirktās siltumenerģijas iepirkuma līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

AS “Daugavpils siltumtīkli” ir regulēts siltumenerģijas ražotājs un tirgotājs, kopš 2012.gada. Komersantam izsniegta Regulatora licence siltumenerģijas pārvadei un sadalei uz laiku no 2017. gada 11. novembra  līdz 2037. gada 10. novembrim. Licences darbības zona ir Daugavpils pilsētas teritorija. Komersants sniedz gan regulētus pakalpojumus, gan neregulētus pakalpojumus.