No 1.februāra Salaspilī siltumenerģijas tarifs būs par 26,6% augstāks

Drukāt
Siltumenerģija

Ar šī gada 1.februāri spēkā stāsies jauns SIA “Salaspils siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Salaspilī būs par 26,6% lielāks – 61,03 EUR/MWh.

Siltumenerģijas tarifs Salaspilī nav mainījies pēdējos 16 mēnešus – kopš 2020.gada 1.oktobra. Situācijā, kad dabasgāzes cenas pēdējā gada laikā strauji pieaugušas, SIA “Salaspils siltums” ar tarifa pieaugumu SPRK vērsusies pirmo reizi – vien pērnā gada nogalē.

Siltumenerģijas tarifa kāpumu ietekmējis kurināmā (dabasgāzes) cenas palielinājums. Beidzoties dabasgāzes piegādes līguma termiņam, SIA “Salaspils siltums” noslēgusi jaunu līgumu par dabasgāzes piegādi, kas paredz augstāku tās cenu. Starp iesniegtajiem piedāvājumiem komersants konkursa kārtībā izvēlējies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

SIA “Salaspils siltums” siltumenerģiju ražo, izmantojot gan dabasgāzi, gan šķeldu, kā arī saules kolektorus.

“Lai arī situācija šobrīd energoresursu tirgū ir saasināta, pozitīvi vērtējams fakts, ka siltumenerģijas ražošanā tiek izmantoti dažādi resursi, kas ļauj daļu siltumenerģijas saražot, izmantojot lētākus energoresursus,” skaidro SPRK Siltumenerģijas nodaļas galvenais tarifu eksperts Pēteris Dzintars.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Salaspils siltums” iesniedza SPRK 2021.gada 29.decembrī. Izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, SPRK secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK šobrīd izskatīšanā ir 14 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Plašāk ar siltumenerģijas tarifiem Latvijā aicinām iepazīties SPRK infografikā. Tīmekļvietnē publicēts arī janvāra siltumenerģijas apskats.

SPRK vērš uzmanību, ka tarifu pārskatīšana nav piesaistīta kalendārajam gadam, un komersanti tos SPRK izvērtēšanai iesniedz pēc nepieciešamības, proti, kad ir būtiskas apjoma vai izmaksu svārstības. Turklāt ir divu veidu tarifu projektu izvērtēšanas – pilnā tarifa izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas komersanta izmaksas, un atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, kas arī ir jāiesniedz izvērtēšanai un apstiprināšanai SPRK.

Tipiski pilna tarifa iesniegšanu SPRK izvērtēšanai komersanti veic reizi 3–5 gados. Gadījumos, kur uzņēmumā ir stabila izmaksu struktūra un pakalpojuma apjoms, pilnu tarifu izvērtēšanu var veikt retāk. Savukārt, tiesības pašiem noteikt tarifu, ja mainās kurināmā cena, komersanti izmanto, līdz ar jaunu kurināmā līgumu noslēgšanu. Parasti šāda pārskatīšana notiek reizi gadā, taču, ja kurināmā līgumi noslēgti uz īsāku laiku, var būt arī biežāk. Gadījumā, ja jaunais kurināmā līgums paredz mazākas kurināmā izmaksas, komersantam ir pienākums noteikt zemāku siltumapgādes tarifu.