No 1.februāra siltumenerģijas tarifs Jūrmalā pieaugs

Drukāt
Siltumenerģija

Šī gada 1.februārī spēkā stāsies jauns SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Jūrmalā būs par 8,5% lielāks – 69,97 EUR/MWh.

Siltumenerģijas tarifs 69,97 EUR/MWh apmērā būs spēkā līdz š.g. 31.martam, bet jau no š.g. 1.aprīļa – 74,38 EUR/MWh. Šogad 31.martā noslēgsies neparedzēto ieņēmumu atgriešana, kas uz 12 mēnešiem ļāva samazināt tarifu lietotājiem. Rezultātā tarifs līdz š.g. martam ir zemāks par gaidāmo tarifu aprīlī.

Siltumenerģijas tarifa pieaugumu ietekmējis šķeldas cenas palielinājums. SIA “Jūrmalas siltums” pērn 30.novembrī noslēdza jaunu šķeldas piegādes līgumu, kas, salīdzinot ar līdzšinējo līgumu, paredz augstāku šķeldas cenu. Starp iesniegtajiem piedāvājumiem komersants konkursa kārtībā izvēlējās ar viszemāko cenu.

Šķeldas tirgū novērota tendence strauji pieaugt šķeldas cenām, kas pēdējo mēnešu laikā mainījās minimāli, neatstājot būtisku ietekmi uz siltumenerģijas tarifiem. Tomēr SIA “Jūrmalas siltums” gadījumā šķeldas cenas pieaugums uz siltumenerģijas tarifu atstāj būtisku ietekmi, jo pietiekoši liela daļa – 44% – no siltumenerģijas apjoma tiek saražota, izmantojot šķeldu, bet atlikusī daļa – dabasgāzi.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Jūrmalas siltums” iesniedza SPRK pērn 20.decembrī. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Kopumā SPRK šobrīd izskatīšanā ir 15 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK tīmekļa vietnē publicētajā interaktīvajā kartē.

SPRK atgādina, ka nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešo norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

SPRK vērš uzmanību, ka tarifu pārskatīšana nav piesaistīta kalendārajam gadam, un komersanti tos SPRK izvērtēšanai iesniedz pēc nepieciešamības, proti, kad ir būtiskas apjoma vai izmaksu svārstības. Turklāt ir divu veidu tarifu projektu izvērtēšanas – pilnā tarifa izvērtēšana, kur tiek pārbaudītas visas komersanta izmaksas, un atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, kas arī ir jāiesniedz izvērtēšanai un apstiprināšanai SPRK.

Tipiski pilna tarifa iesniegšanu SPRK izvērtēšanai komersanti veic reizi 3–5 gados. Gadījumos, kur uzņēmumā ir stabila izmaksu struktūra un pakalpojuma apjoms, pilnu tarifu izvērtēšanu var veikt retāk. Savukārt, tiesības pašiem noteikt tarifu, ja mainās kurināmā cena, komersanti izmanto, līdz ar jaunu kurināmā līgumu noslēgšanu. Parasti šāda pārskatīšana notiek reizi gadā, taču, ja kurināmā līgumi noslēgti uz īsāku laiku, var būt arī biežāk. Gadījumā, ja jaunais kurināmā līgums paredz mazākas kurināmā izmaksas, komersantam ir pienākums noteikt zemāku siltumapgādes tarifu.