No 1.jūnija Ogrē siltumenerģijas tarifs būs augstāks

Drukāt
Siltumenerģija

Ar š.g. 1.jūniju spēkā stāsies jauns SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Siltumenerģijas komponente būs 53,06 EUR/MWh, līdzšinējo 35,40 EUR/MWh vietā, bet maksa par uzstādīto jaudu ir nemainīga – 21,70 EUR/kW.

Siltumenerģijas tarifa enerģijas komponentes pieaugumu ietekmējis iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājums 63,4% apmērā. No kopējām komersanta izmaksām lielāko daļu veido tieši iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem Latvijā, bet pārējo daļu no kopējā siltumtīklos nodotā siltumenerģijas apjoma saražo, izmantojot dabasgāzi.

Atšķirībā no citiem siltumapgādes komersantiem SIA “Ogres Namsaimnieks” lietotājiem piemēro siltumenerģijas gala tarifu, ko veido divas daļas – siltumenerģijas komponente un maksa par uzstādīto jaudu, ko nosaka kā fiksētu mēneša maksājumu.

Ievērojot iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu, SIA “Ogres Namsaimnieks” š.g. 29.aprīlī SPRK iesniedza noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinus un pamatojumu jaunajiem tarifiem. Veicot izvērtējumu, SPRK secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā (dabasgāzes) cena un/vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas. Tas nozīmē, ja kurināmā cena un/vai iepirktās siltumenerģijas izmaksas nākotnē būs zemākas par to, kas iekļautas piemērotajā tarifā, SIA “Ogres Namsaimnieks” būs jānosaka lietotājiem zemāks tarifs.

Kopumā SPRK (uz 19.05.2022.) izskatīšanā ir 16 siltumapgādes tarifu projekti Latvijā. Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas maija apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.