No 1.marta Salaspils novadā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un padomes sēdē apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “Valgums-S”. No š.g. 1.marta par ūdenssaimniecības pakalpojumiem kopumā pakalpojumu lietotājiem Salaspils novadā būs jāmaksā 3,08 EUR/m3

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs aprēķinājis divus tarifu projektus – līdz valsts atbalsta perioda beigām (2023.gada 30.aprīlis) un pēc tā. Valsts atbalsta perioda laikā piemērotajos tarifos ir ietverta gan samazināta elektroenerģijas cena, gan arī izslēgtas izmaksas par elektroenerģijas sistēmas pakalpojumiem.

No š.g. 1.marta līdz 30.aprīlim tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem būs 1,32 EUR/m3, bet par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,76 EUR/m3. Savukārt pēc valsts atbalsta perioda beigām – no 2023.gada 1.maija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,38 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,87 EUR/m3

Šī tarifu projekta vērtēšanas gaitā par vairākām izdevumu pozīcijām komersantam SPRK uzdeva sniegt papildu informāciju, kā arī pieprasīja sniegt tarifu projekta precizējumus. Izvērtēšanas gaitā no tarifu projekta aprēķina izslēgts plānoto pamatlīdzekļu nolietojums, samazinātas elektroenerģijas izmaksas, kā arī precizētas transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksas. 

Šobrīd SIA “Valgums-S” piemēro 2017.gada apstiprinātos tarifus (ūdensapgādes pakalpojumu tarifs ir 0,91 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,36 EUR/m3). Galvenokārt tarifu pieaugums ir saistīts ar  personāla izmaksu un saimnieciskās darbības izmaksu kāpumu, kur lielāko ietekmi veido elektroenerģijas cenas paaugstināšanās, kā arī  materiālu un transportlīdzekļu uzturēšanas izmaksu pieaugums. 

2019.gadā komersants nodeva ekspluatācijā par saviem līdzekļiem izbūvēto saules elektrostaciju, kur saražoto elektroenerģiju izmanto Salaspils notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbināšanai.  Savukārt 2022.gada rudenī komersants nodeva ekspluatācijā ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu izbūvēto saules elektrostaciju pie Salaspils ūdens sagatavošanas iekārtām. Rezultātā jaunajā tarifu projektā iekļauti mazāki enerģijas patēriņi, ko aizstāj ar pašu saražoto apjomu, tādējādi mazinot gan elektroenerģijas izmaksas, gan siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisiju apjomu. 

SIA “Valgums-S” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai iesniedza 2022.gada 21.novembrī. SPRK, izvērtējot tarifu aprēķinu un to pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Valgums S” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Valgums-S” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (uz 07.02.23.) SPRK vērtēšanā ir seši ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti un deviņi pašnoteiktie tarifi. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.