No 1.oktobra Ilūkstē siltumenerģijas tarifs būs 89,91 EUR/MWh; mājsaimniecībām piemēros valsts atbalstu

Drukāt
Siltumenerģija

Š.g. 1.oktobrī spēkā stāsies jauns SIA “EcoHeat Latvia” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to Augšdaugavas novada Ilūkstē siltumenerģijas tarifs būs 89,91 EUR/MWh jeb par 57,4% augstāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Šobrīd SIA “EcoHeat Latvia” no 2022.gada 1.maija spēkā ir SPRK apstiprinātais komersanta paša noteiktais tarifs 57,11 EUR/MWh. Jaunā tarifa, kas spēkā stāsies š.g. 1.oktobrī, pieaugums saistīts ar kurināmā (šķeldas) cenas pieaugumu, noslēdzot jaunu piegādes līgumu. Attiecīgi šķeldas cenas kāpuma dēļ kopējās kurināmā izmaksas komersantam pieaugušas par 139,3%. Apstiprinātajā tarifā visu apjomu paredzēts saražot, izmantojot tikai šķeldu.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “EcoHeat Latvia” iesniedza SPRK š.g. 23.augustā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Š.g. 11.augustā Saeima apstiprināja Ministru kabineta atbalstītos pasākumus energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, tostarp siltumenerģijas tarifu samazināšanai. Ar visiem atbalsta mehānismiem, tostarp mājokļa pabalstiem, SPRK aicina iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļvietnē publicētajās infografikās.

Kopumā SPRK (uz 14.09.2022.) izskatīšanā ir vairāk nekā 40 siltumapgādes tarifu projektu Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē un siltumenerģijas interaktīvajā tabulā, kur atspoguļoti 2022. gada septembra tarifi.

SPRK vērš uzmanību, ka mājsaimniecību lietotājiem rēķinos ar š.g. 1.oktobri automātiski tiks piemērots valsts noteiktais atbalsts. Tas veidosies 50% apmērā no starpības starp konkrētajā brīdī spēkā esošā siltumenerģijas tarifa un iepriekšējā apkures sezonā valstī noteiktā siltumapgādes tarifu sliekšņa 68,00 EUR/MWh. Proti, ja, piemēram, SPRK vai attiecīgās pašvaldības apstiprinātais tarifs būs 200,00 EUR/MWh, ar valsts atbalstu ((200,00-68,00):2=66,00), lietotājam tarifs būs 134,00 EUR/MWh (200,00-66,00=134,00).

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.