No 1.septembra jauni SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Līdz ar to no š.g. 1.septembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Dobeles novada Auces pilsētā, kā arī Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vecauces un Vītiņu pagastā būs 1,65 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,25 EUR/m3.

Šobrīd SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” piemēro pirms pieciem gadiem SPRK apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus – par ūdensapgādes pakalpojumiem 0,86 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumiem – 1,19 EUR/m3.

Jauno tarifu apmēru ir ietekmējis gan elektroenerģijas, gan vispārējais cenu pieaugums valstī, kā arī komersanta finanšu ieguldījumi ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanā un sakārtošanā.

Komersants 2021.gadā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un pašvaldības atbalstu pabeidza realizēt ūdenssaimniecības attīstības projektu Aucē. Finansiālie ieguldījumi izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Projekta ietvaros paplašināti kanalizācijas un ūdensapgādes inženiertīkli, kā arī izbūvētas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem, kuri ražošanā vai pakalpojumu nodrošināšanā izmanto elektroenerģiju, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas ietekmējis elektroenerģijas cenas kāpums. Elektroenerģijas cenu pieaugumu ir ietekmējis ražošanas izmaksu palielinājums dabasgāzes un CO2 emisiju kvotu cenu dēļ, kā arī mazāk labvēlīgi laikapstākļi elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem hidroelektrostacijās un vēja stacijās. Salīdzinot ar 2021.gada faktiskajām izmaksām, jaunajā ūdensapgādes pakalpojumu tarifā iekļautās elektroenerģijas izmaksas pieaugušas par 96,5%, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifā – par 87,6%.

SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” tarifu projektu SPRK apstiprināšanai iesniedza š.g. 14.martā. SPRK, izvērtējot tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (uz 21.07.22.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.