No š.g. 1.augusta Dobelē un Krimūnu ciemā siltumenerģijas tarifs būs par 80,9% augstāks

Drukāt
Siltumenerģija

Š.g. 1.augstā spēkā stāsies jauns SIA “Dobeles enerģija” siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Dobelē un Krimūnu ciemā būs 96,56 EUR/MWh jeb par 80,9% augstāks, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Dobelē un Krimūnu ciemā šobrīd spēkā ir SPRK š.g. aprīlī apstiprinātais siltumenerģijas gala tarifs 53,37 EUR/MWh, kas ir viens no zemākajiem valstī.

Siltumenerģijas tarifu pieaugums saistīts ar kurināmā (dabasgāzes un kokskaidu granulu) cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas pieaugumu. Apstiprinātajā tarifā siltumenerģiju SIA “Dobeles enerģija” saražo pati, izmantojot gan dabasgāzi (95,8%), gan atjaunojamos resursus – koksnes granulas (4,2%) – , kā arī daļu siltumenerģijas iepērk no citiem siltumenerģijas ražotājiem. Kurināmā izmaksu pieaugums veido 50,4% un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugums – 49,6%. SIA “Dobeles enerģija” Dobelē siltumenerģiju ražo piecās katlumājās (ar dabasgāzi) un 80% iepērk, bet Krimūnu ciemā visu siltumenerģijas apjomu saražo savā katlumājā (ar koksnes granulām).

Vienlaikus SPRK vērš uzmanību, ka SIA “Dobeles enerģija” ir piešķirta pašai noteikt siltumenerģijas tarifus. Tas nozīmē, ka kurināmā vai iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņu gadījumā komersantam būs iespēja savlaicīgāk reaģēt un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Savukārt gadījumā, ja šo izmaiņu rezultātā tarifs samazinās, komersantiem ir pienākums noteikt lietotājiem zemāku tarifu.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Dobeles enerģija” iesniedza SPRK š.g. 22.jūnijā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē, bet un par atbalstu iedzīvotājiem saistībā ar energoresursu cenu un inflācijas straujo pieaugumu Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (uz 20.07.22.) izskatīšanā ir 23 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē un siltumenerģijas apskatā 2021.gada oktobris–2022. gada maijs.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.