No š.g. 1.jūnija Rīgā samazināsies ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 27.aprīlī apstiprinājusi jaunus SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas būs zemāki par šobrīd piemērotajiem. No š.g. 1.jūnija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Rīgā būs 1,16 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,94 EUR/m³. Salīdzinot ar sākotnēji SPRK iesniegto tarifu projektu, tarifi vērtēšanas gaitā tika samazināti.

Kopš 2022.gada 1.oktobra SIA “Rīgas ūdens” piemēro ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,20 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 1,21 EUR/m³. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem tarifiem, ūdensapgādes pakalpojumu tarifs no š.g. 1.jūnija samazināsies par 3% jeb 0,04 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 22% jeb 0,27 eiro. 

Būtiski, ka laika periodam no š.g. 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam atbilstoši SPRK Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai tarifos iekļautās izmaksas ir samazinātas par neparedzētiem ieņēmumiem. Proti, komersantam ir pienākums kompensēt lietotājiem starpību, ja tarifu piemērošanas periodā elektroenerģijas cena faktiski bijusi zemāka, nekā prognozēts tarifa apstiprināšanas brīdī. Neparedzētie ieņēmumi sadalīti uz divu gadu periodu. Attiecīgi komersants aprēķinājis arī tarifus bez neparedzētajiem ieņēmumiem, kuru spēkā stāšanās plānota 2025.gada 1.jūnijā, un arī šie tarifi ir zemāki par šobrīd piemērotajiem. Plašāks jauno tarifu izklāsts: https://ieej.lv/XXdFP

“Tarifu projektu vērtēšanas gaitā SPRK eksperti rūpīgi veic visu izmaksu pārbaudi, un nepieciešamības gadījumā pieprasa komersantam sniegt papildu precizējumus un izmaksu pamatojumu. SIA “Rīgas ūdens” tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SPRK aicināja komersantu arī izvērtēt iespējas pārslēgt spēkā esošo elektroenerģijas piegādes līgumu. Tas komersantam veiksmīgi izdevās – iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par izdevīgāku cenu, nekā tika plānots sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegtajā tarifu projektā. Komersants noslēdza arī izdevīgāku līgumu par dabasgāzes piegādi. Attiecīgi jaunie līgumi ļāva vēl vairāk samazināt tarifus,” norāda SPRK Ūdenssaimniecības, depozīta sistēmas un atkritumu departamenta direktore Agnese Kozlovska.

Papildus iepriekš minētajam tarifu projekta precizējumos tika iekļautas arī aktualizētas degvielas izmaksas, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izmaksas, kā arī pakalpojumu apjomi. Salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto aprēķinu, tarifu projekta precizējumi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu samazināja par 0,08 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifu samazināja par 0,15 EUR/m³.

SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SPRK vērtēšanai iesniedza š.g. 31.janvārī. SPRK, izvērtējot tarifu aprēķinus un to pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

SIA “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pārskatīšana bija saistīta ar energoresursu izmaksu, pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījuma samazinājumu (saistībā ar pamatlīdzekļu nolietojuma normu pārskatīšanu atbilstoši 2022.gada SPRK apstiprinātajai Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikai), personāla, materiālu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu pieaugumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos.

SPRK atgādina, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi var tikt noteikti divos veidos. Viens no tiem – komersantam iesniedzot SPRK apstiprināšanai tarifu projektu, kurā tiek veikta pilna ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un apjomu izvērtēšana. Savukārt otrs – komersantam pašam nosakot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un iesniedzot tarifu aprēķinu SPRK. Šajā gadījumā mainītas tiek tikai elektroenerģijas un nepieciešamības gadījumā arī no citiem komersantiem iepirkto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Attiecīgi pārējās izmaksas un pakalpojumu apjomi paliek tādā apmērā, kādā tie tika paredzēti SPRK iepriekš apstiprinātajos tarifos. 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē. Kopumā šobrīd (27.04.23.) SPRK vērtēšanā ir astoņi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt  SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.