No š.g. 1.jūnija SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi turpinās samazināties

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 11.maija padomes sēdē izskatījusi SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.jūnija komersanta darbības zonā tarifi samazināsies par 3% – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,31 EUR/m³ apmērā un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,19 EUR/m³.

Tarifu izmaiņas saistītas ar elektroenerģijas izmaksu samazinājumu.

Kopš š.g. 1.maija komersants Pļaviņu pilsētā, Aiviekstes un Klintaines un Vietalvas pagastā piemēro SPRK apstiprinātos tarifus – ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,36 EUR/m3 un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,26 EUR/m3. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem, no š.g. 1.jūnija ūdensapgādes pakalpojumu tarifs samazināsies par 0,05 eiro, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – par 0,07 eiro. 

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pašnoteikto tarifu aprēķinus un pamatojumu SPRK vērtēšanai iesniedza š.g. 25.aprīlī. SPRK, izvērtējot iesniegtos dokumentus, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

SPRK atgādina, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi var tikt noteikti divos veidos. Viens no tiem – komersantam iesniedzot SPRK apstiprināšanai tarifu projektu, kurā tiek veikta pilna ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu un apjomu izvērtēšana. Savukārt otrs – komersantam pašam nosakot ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un iesniedzot tarifu aprēķinu SPRK. Šajā gadījumā mainītas tiek tikai elektroenerģijas un nepieciešamības gadījumā arī no citiem komersantiem iepirkto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Attiecīgi pārējās izmaksas un pakalpojumu apjomi paliek tādā apmērā, kādā tie tika paredzēti SPRK iepriekš apstiprinātajos tarifos. 

Pašnoteikto tarifu gadījumā SPRK izvērtēšanu un noklusējuma saskaņošanu veic 21 dienas laikā. Ja 21 dienas laikā SPRK secina, ka tarifi neatbilst Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un noraida iesniegto tarifu pamatojumu vai pašnoteiktos tarifus, tad tarifi nestājas spēkā, un SPRK par to informē gan komersantu, gan pašvaldību, kā arī noraidošo lēmumu publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” jauno tarifu izklāsts.

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

Kopumā (10.05.23.) SPRK vērtēšanā ir astoņi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.