Regulators aicina iedzīvotājus uz uzklausīšanas sanāksmi par AS "RĪGAS SILTUMS" gaidāmo tarifu

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) aicina iedzīvotājus paust viedokli par akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu. Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, Regulators organizē uzklausīšanas sanāksmi, kas notiks piektdien, 2019.gada 25.janvārī, plkst.10.00 Regulatora semināru zālē Ūnijas ielā 45, Rīgā.

AS „RĪGAS SILTUMS” Regulatoram ir iesniedzis siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu projektu, kur siltumenerģijas gala tarifs noteikts 49,99 EUR/MWh. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Komersants norāda, ka jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots sakarā ar dabasgāzes cenas pieaugumu, izmaiņām siltumenerģijas bilancē un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksās laikā kopš spēkā esošo siltumenerģijas tarifu apstiprināšanas.

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties siltumenerģijas lietotāji, AS ,,RĪGAS SILTUMS” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu būtību un ekonomisko pamatojumu.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 24.janvārim (kontaktpersona Pēteris Dzintars, tel. 67873187; peteris.dzintars@sprk.gov.lv ).

Iepazīties ar AS ,,RĪGAS SILTUMS”  iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv, sadaļā Uzklausīšanas sanāksmes.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.