Regulators aicina paust viedokli par diviem būtiskiem grozījumiem noteikumos elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izstrādājusi konsultāciju dokumentu par grozījumu projektiem “Informācijas iesniegšanas noteikumi elektronisko sakaru nozarē” (Informācijas noteikumu grozījumu projekts) un “Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību” (Tirgus analīzes noteikumu grozījumu projekts).

Informācijas noteikumu grozījumu projekta mērķis ir regulāri iesniedzamās informācijas sistematizēšanu elektronisko sakaru komersantiem (Komersants), tostarp iespēju robežās vienādojot definīcijas dažāda satura informācijas pieprasījumos. Informācijas noteikumu grozījumu projekts papildināts ar Regulatoram regulāri nepieciešamo informāciju, kas šobrīd komersantiem tiek pieprasīta individuāli, piemēram, atbilstoši, starptautiskās telesakaru savienības (ITU), Eiropas Pasta un telekomunikāciju administrāciju konferences (CEPT), vai saistībā ar piekļuvi atvērtam internetam atbilstoši 2015.gada 25.novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr.531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā.

Ņemot vērā, ka daļa no elektronisko sakaru komersantiem regulāri iesniedzamās informācijas pieprasījumiem ir pārstrukturēti, ir izstrādāts Tirgus analīzes noteikumu grozījumu projekts, ar kuru veikti grozījumi Regulatora 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.1/15 “Noteikumi par tirgus analīzei nepieciešamās informācijas apjomu un iesniegšanas kārtību”, precizējot līdzšinējo informācijas pieprasījumu kārtību.

Plašāk par Regulatora sagatavoto Informācijas noteikumu grozījumu projektu un Tirgus analīzes noteikumu grozījumu projektu skatīt Konsultāciju dokumentā.

Priekšlikumus un komentārus lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā, kā arī elektroniskā formā, nosūtot tos uz elektronisko pasta adresi sprk@sprk.gov.lv līdz 2018. gada 31.maijam.