Regulators apstiprina noteikumus dabasgāzes nozarē, kas pilnveido dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošanu

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprina noteikumus dabasgāzes nozarē, kas pilnveido dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošanas procesu – “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem”. Regulatora pieņemtais lēmums neietekmēs esošos dabasgāzes tarifus.

Ar jauno Noteikumu projektu ir paredzēts pilnveidot dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošanas tiesisko regulējumu[1]. Līdz ar to Noteikumi skaidrāk nosaka to, kā dabasgāzes lietotājiem iespējams pieslēgties pie dabasgāzes pārvades sistēmas. Līdz šim nav bijuši noteikti ierobežojumi pieslēgties pie pārvades sistēmas, kā arī Enerģētikas likums nosaka, ka noteikumiem jābūt taisnīgiem un vienlīdzīgiem.

“Regulators nemaina esošo regulējumu pēc būtības, jo līdz šim nav bijuši noteikti ierobežojumi pieslēgties pie pārvades sistēmas. Līdz ar to Regulators nerada jaunas tiesības attiecībā uz pieslēgšanos pārvades sistēmai, kuras jau šobrīd nebūtu noteiktas Enerģētikas likumā. Jaunus noteikumus, kas attiektos uz pieslēgumiem pārvades sistēmai, ir nepieciešams apstiprināt, jo to nosaka Enerģētikas likums, kā arī tādēļ, ka esošie noteikumi neaptver pieslēguma procesu attiecībā uz biometāna ražotājiem un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem,“ norāda Regulatora priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Lai Noteikumu projekta redakciju izdiskutētu ar tirgus dalībniekiem pirms to apstiprināšanas  tika izsludināta publiskā konsultācija, kā arī organizētas vairākas klātienes diskusijas. Konsultāciju laikā savu viedokli pauda trīs komersanti (AS “Gaso”; AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus); AS “Latvijas Gāze”), kas  kopumā snieguši 19 komentārus. Pilnīgi visus saņemtos komentārus, kas tika izteikti no tirgus dalībnieku puses (gan rakstiskus, gan izteiktos klātienē) Regulators rūpīgi izvērtēja gan no juridiskiem, gan ekonomiskie aspektiem. Daļu no ieteikumiem regulators ir ņēmis vērā un attiecīgi precizējis noteikumu redakciju.

Priekšlikumi, kurus Regulators neņēma vērā, ir vērsti uz to, lai liegtu tiesības jaunajiem vai esošajiem dabasgāzes lietotājiem pieslēgties pie dabasgāzes pārvades sistēmas. Enerģētikas likums šobrīd neparedz nekādus ierobežojumus dabasgāzes lietotājiem prasīt tiešu pieslēgumu dabasgāzes pārvades sistēmai. Lai Regulators varētu ierobežot šādas lietotāju tiesības, ir nepieciešams gan juridisks, gan ekonomisks pamatojums. Regulators pēc rūpīgas analīzes ir secinājis, ka šādu ierobežojumu noteikšanu nepieļauj Enerģētikas likums un to noteikšana būtu pretrunā arī Eiropas Savienības Direktīvas prasībām, kas nosaka lietotāju nediskriminējošu pieslēgšanu pārvades sistēmai.

Regulators ļoti rūpīgi vērtēja ne tikai komersantu izteiktos priekšlikumus, bet arī citu Eiropas Savienības valstu praksi šajā jautājumā. Regulatoram būtiski bija izvērtēt, vai tiem ierobežojumiem, kurus lūdz noteikt AS “GASO” un AS “Latvijas Gāze”,  ir ekonomiskais un tiesiskais pamats. Līdz ar to Regulators lūdza papildu pamatojumu arī pārvades sistēmas operatoram – Conexus. Izvērtējot saņemtos viedokļus, Regulators secināja, ka nav nekāda pamata noteikt ierobežojumus jauniem sistēmas dalībniekiem ļaut pieslēgties dabasgāzes pārvades sistēmai. Šādu ierobežojumu noteikšana varētu pasliktināt Latvijas industriālo patērētāju konkurētspēju Eiropas Savienības līmenī. 

Pirms noteikumu apstiprināšanas Regulators papildus veica padziļinātu izpēti par iespējamo ietekmi uz dabasgāzes lietotāju maksājumiem un secināja, ka noteikumi neietekmē  esošo sadales sistēmas pakalpojumu tarifu apmēru - tie paliek nemainīgi.

“Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

[1] nosakot kārtību, kādā potenciālais dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājs iesniedz pieteikumu, lai ierīkotu pieslēgumu, un kā pārvades sistēmas operators izsniedz lietotājam tehniskos noteikumu; kārtību, kādā tiek veikta būvkomersanta, kas nodrošinās pieslēgumu būvdarbu izpildi, izvēle un pieslēguma līguma noslēgšana; kārtību, kādā tiek veikta atļautās maksimālās slodzes maiņa.