Regulators apstiprina Noteikumus enerģētikas nozarē jaunā redakcijā

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) apstiprinājusi noteikumus “Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumi enerģētikas nozarē” (Noteikumi). Noteikumi paredz vairākas izmaiņas, kuras attiecas uz dabasgāzes tirgotājiem, siltumenerģijas un elektroenerģijas komersantiem.

Noteikumi paredz apvienot divus līdz šim jau esošus noteikumus, lai nodrošinātu pārskatāmākus un komersantiem vieglāk uztveramus vispārējas atļaujas un reģistrācijas noteikumus.

Ar Noteikumiem paredzēts precizēt normas atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem. Tas nozīmē, ka turpmāk paziņojums par komersanta reģistrāciju un par tā darbības izbeigšanu tiek uzskatīts par iesniegtu brīdī, kad Regulators ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju.

Vienlaikus Noteikumi paredz precizēt gadījumus, kuros Regulators ir tiesīgs lemt par komersantu izslēgšanu no Regulatora reģistra. Proti, ja elektroenerģijas tirgotājs nav noslēdzis sistēmas lietošanas līgumu ar sistēmas operatoru vai, ja dabasgāzes tirgotājs nav noslēdzis sadales sistēmas pakalpojumu līgumu ar sadales sistēmas operatoru un nav uzsācis enerģijas tirdzniecību viena gada laikā no reģistrācijas brīža, Regulators var izslēgt minēto komersantu no reģistra.

Papildus minētajam, Noteikumi paredz noteikt sešu mēnešu termiņu tarifu projekta iesniegšanai Regulatorā no brīža, kad komersants ir reģistrējies Regulatora reģistrā. Vienlaikus Noteikumi paredz iespēju komersantam lūgt Regulatoram noteikt citu termiņu, ja tam ir objektīvi iemesli. Līdz šim šāda norma netika atrunāta, kā rezultātā vairākos gadījumos komersanti, piemēram, pēc reorganizācijas procesa, turpina sniegt sabiedrisko pakalpojumu par pašvaldības noteikto maksu vai iepriekš esošo tarifu (ja līdz šim nav sasniedzis regulēšanas kritēriju), vai citam komersantam (kas iekļauts reorganizācijas procesā) noteiktu tarifu. Papildus tam Noteikumos ir atrunāta kārtība, kādā veidā komersantiem, kuri jau ir pašlaik reģistrējušies Regulatora reģistrā, bet vēl nav iesnieguši Regulatoram tarifu projektu, ir pienākums iesniegt tarifu projektu Regulatoram izskatīšanā.

Grozījumi Noteikumos paredz precizēt arī regulējumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma procesu.

Pirms Noteikumu apstiprināšanas, Regulators 2019. gada 21. janvārī izsludināja publisko konsultāciju, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un citām ieinteresētajām pusēm būtu iespēja sniegt priekšlikumus un komentārus par sagatavoto Noteikumu projektu. Publiskās konsultācijas laikā par Noteikumu projektu tika saņemti priekšlikumi no AS “Latvijas Gāze” un biedrības Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas.

Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 15. aprīlī.