Regulators apstiprina universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir saņēmusi un izvērtējusi SIA „Lattelecom” ziņojumu par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām elektronisko sakaru nozarē 2017.gadā. SIA “Lattelecom” universālā pakalpojuma sniegšanas tīrās izmaksas aizvadītajā gadā veidoja 322 961 eiro.

SIA „Lattelecom” kā universālā pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina atlaides noteiktām abonentu grupām. Tas arī veido SIA „Lattelecom” universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas.

Lai Latvijas Republikas teritorijā nodrošinātu universālā pakalpojuma sniegšanu elektronisko sakaru nozarē, Regulators elektronisko sakaru komersantam nosaka universālā pakalpojuma saistības. SIA “Lattelecom” Regulators universālā pakalpojuma saistības nosaka kopš 2003.gada. SIA “Lattelecom” sniegtā universālā pakalpojuma tīrās izmaksas ir aprēķinātas atbilstoši Regulatora noteiktai universālā pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodikai. Saskaņā ar to, tīrās izmaksas aprēķina no universālā pakalpojuma saistību nodrošināšanas izmaksām atskaitot nemateriālos ieguvumus.

Universālais pakalpojums ir viens no valsts politikas instrumentiem patērētāju tiesību aizsardzībai. Universālā pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ikvienam pieejamus elektronisko sakaru pamatpakalpojumus.

Universālā pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka universālā pakalpojuma tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.