Regulators augustā organizēs nākamo izsoli radiofrekvenču spektra joslas lietošanas tiesību piešķiršanai

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) 29.augustā organizēs izsoli radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai. Regulatora padome pieņēmusi nepieciešamos lēmumus sekmīgai izsoles norisei – izsoles noteikumus ("Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā"), apstiprinājusi izsoles komisijas sastāvu, kā arī izsoles izsludināšanas lēmumu.

Plānotajā izsolē tiks izsolītas radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesības, kas būs izmantojamas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai 5G elektronisko sakaru tīklos.

Izsole notiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45, 2018.gada 29.augustā plkst.10:00. Reģistrēšanās izsolei sāksies no 24.augusta saskaņā ar Izsoles noteikumiem un izsoles izsludināšanas lēmumu. Tajos ir noteikta kārtība, kā komersanti var pieteikties dalībai izsolē, nodrošinājuma naudas apjoms un samaksas kārtība, sākumcena, kā arī nosacījumi tam, kā iegūtās frekvenču lietošanas tiesības būs jāizmanto. Tāpat izsoles noteikumos ir noteikti nosacījumi iegūto frekvenču tālāknodošanai citam komersantam. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Radiofrekvenču plānu.

Plašāk:

Pirms minēto lēmumu pieņemšanas Regulators organizēja publisko konsultāciju, lai izzinātu tirgus dalībnieku viedokli par tiem. Konsultāciju laikā Regulators norādīja, ka ir nepieciešams rast labāko risinājumu, lai nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus, piesakoties izsolāmajam frekvencēm, gan ņemot vērā lietošanā esošās frekvences, gan Radiofrekvenču plānā noteiktos ierobežojumus.  Izvērtējot saņemtos priekšlikumus, Regulators daļu ņēma vērā, daļu nē. Plašāk ar iesniegtajiem priekšlikumiem – APKOPOJUMĀ.