Regulators ierosina strīdu par dabasgāzes piegādi

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien nolēma ierosināt strīdu starp dabasgāzes lietotāju (privātpersonu), AS “GASO” un AS “Latvijas Gāze” par dabasgāzes piegādi. Strīds ierosināts, izvērtējot privātpersonas iesniegumu, AS “GASO” un AS “Latvijas Gāze” sniegtos argumentus.

Domstarpības radušās saistībā ar dabasgāzes piegādes pārtraukšanu gazificētajā objektā Rīgā un atteikumu noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Dabasgāzes lietotājs lūdz Regulatoru atzīt par nepamatotu AS “GASO” rīcību, pārtraucot dabasgāzes piegādi lietotāja objektam un uzlikt par pienākumu atjaunot piegādi objektā, kā arī uzlikt par pienākumu AS “Latvijas Gāze” noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu.

Regulatorā saņemtā informācija atbilst visām strīda pazīmēm - atbildētājs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs regulējamā nozarē, strīda priekšmets ir saistīts ar regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu regulējamā nozarē – dabasgāzes piegādi, ir iesniegti dokumenti, kas pamato strīda jautājumu.

Līdz ar to Regulatora padome nolēma ierosināt strīda izskatīšanu starp lietotāju, AS “GASO” un AS “Latvijas Gāze” par rīcību saistībā ar dabasgāzes piegādes pārtraukšanu un atteikumu noslēgt līgumu, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu un pierādījumu iesniegšanai līdz 2019. gada 25. februārim. Vienlaikus Regulatora padome aicina strīdā iesaistītās puses veikt savstarpējas pārrunas, cenšoties panākt izlīgumu.