Regulators nosaka tarifus, kādi tiks piemēroti 2019./2020. gada inčukalna pazemes gāzes krātuves ciklam

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulatora) padome šodien apstiprināja AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) iesniegtās dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu piemērošanu 2019./2020. gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves ciklam un uzglabāšanas ilgtermiņa tarifu. Tajā paredzētas jaunas uzglabāšanas pakalpojumu tarifu vērtības un divu gadu jaudas produkta vērtība. Šis lēmums tieši attiecas uz dabasgāzes tirgotājiem, līdz ar to ietekme uz dabasgāzes lietotājiem būs tik liela, cik daudz tirgotāji jaunos uzglabāšanas tarifus iecenos galalietotāju rēķinos.

Maksa par dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu kopējā galalietotāju maksājumā par gāzi veido vien nelielu daļu, tāpēc ievērojamām pārmaiņām galalietotāju maksājumos nevajadzētu būt. Jaunie uzglabāšanas pakalpojuma produktu tarifi ietekmēs maksājumu par dabasgāzi mājsaimniecībām sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

Salīdzinot ar iepriekšējo Inčukalna pazemes gāzes krātuves ciklu, jaunajā ciklā papildus esošajiem produktiem (grupētās jaudas produkts (GJP), tirgus produkts (TP) un virtuālās plūsmas produkts) paredzēts jauns divu gadu jaudas produkts (ilgtermiņa).

Piemērojamā grupētās jaudas produkta tarifa maksimālā vērtība 2019./2020. gada krātuves ciklam tiek noteikta 3,52056 EUR/MWh, piemērojamā tirgus produkta tarifa minimālā vērtība 2019./2020. gada krātuves ciklam 1,38000 EUR/MWh, divu gadu grupētās jaudas produkta tarifa vērtība apvienotajam 2019./2020. un 2020./2021. krātuves ciklam 4,90056 EUR/MWh.

Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā ar 2019. gada 15. janvāri. Tas nozīmē, ka dabasgāzes tirgotāji dabasgāzi rezervēt var sākt no 2019. gada 15. janvāra, bet iesūknēšana - no iesūknēšanas sezonas sākumā.

Aprēķinot tarifu vērtības, ir plānots, ka 2019./2020. gada krātuves cikla krātuves prognozētā izmantotā jauda būs 14 872 000 MWh, kas atbilst trīs gadu vidējam dabasgāzes apjomam. Tas ir par 10,8% vairāk nekā 2018./2019. gada krātuves cikla prognozētais dabasgāzes apjoms tarifu aprēķinā 2018. gada aprīlī.

Lai uzklausītu tirgus dalībnieku viedokli par Conexus piedāvātajām jaunajām uzglabāšanas pakalpojumu tarifu vērtībām un divu gadu jaudas produkta vērtību 2019./2020. gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves ciklam, Regulators 2018.gada 9.novembrī organizēja uzklausīšanas sanāksmi (diskusiju). Plašāk par diskusijā paustajiem viedokļiem ir iespēja iepazīties sanāksmes protokolā.

Regulators 2018. gada 26. aprīlī apstiprināja Conexus dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifus un noteica GJP un TP tarifu piemērošanas kārtību 2018./2019.gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves ciklā. Vienlaikus Regulators noteica pienākumu Conexus[1] katru gadu līdz 30. decembrim iesniegt Regulatoram aprēķinu par piemērojamo GJP tarifa maksimālo vērtību nākamajam krātuves ciklam. Savukārt TP un virtuālās pretplūsmas produkta tarifa minimālo vērtību nākamajam krātuves ciklam1 - līdz 1. martam.  Vienlaikus Regulators noteica, ka Conexus papildus esošajiem produktiem līdz 2019.gada 1.februārim jāiesniedz Regulatoram tarifu aprēķinu ilgtermiņa produktiem, kuri ir garāki par vienu krātuves ciklu.

Conexus 2018.gada 23.oktobrī Regulatoram iesniedza dabasgāzes uzglabāšanas tarifu vērtības jaunajam ciklam. Izvērtējot saņemot informāciju, Regulators komersantam pieprasīja papildu informāciju un precizējumus. Pēdējo informāciju komersants iesniedza 2018. gada 12.decembrī. Izvērtējot saņemot informāciju, Regulatora padome nolēma apstiprināt Conexus piemērojamās dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu vērtības 2019./2020. gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves ciklam un apstiprināja ilgtermiņa uzglabāšanas tarifu.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.


[1] tarifu pārskata cikla ietvaros