Regulators nosaka vienotu pieeju radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanas izsolēm

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi noteikumus, kas nosaka vienotu pieeju, ko turpmāk piemērot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā - "Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā".

Lai nodrošinātu Regulatora rīkotajās izsolēs vispārinātus vienotus izsoļu veikšanas nosacījumus, Regulators izstrādāja un apstiprināja noteikumus, kuros tiek piedāvāti vienoti pamatnosacījumi izsoļu rīkošanai radiofrekvenču spektra joslu lietošanas tiesību piešķiršanai komercdarbībai ierobežotajās joslās (radiofrekvenču spektra joslas, kuru lietošanas tiesību piešķiršana komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē ir ierobežota[1]). Līdz šim Regulators izstrādāja noteikumus katrai izsolei atsevišķi.

Turpmāk komersantiem, kuri vēlēsies iegūt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz ierobežotām joslām, būs zināms process, kādā lietošanas tiesības tiks piešķirtas. Regulators, saņemot pieprasījumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām uz ierobežotām joslām, veiks konsultāciju par konkrētiem jautājumiem (izsoles priekšmetu, cenu utt.). Regulators Noteikumos ir iekļāvis līdzīgus izsoles norises nosacījumus kā iepriekšējos izsoles nolikumos.

Pirms Noteikumu apstiprināšanas Regulators izsludināja publisko konsultāciju, lai izzinātu ieinteresēto pušu viedokli. Konsultāciju laikā tika saņemti priekšlikumi no SIA "Latvijas Mobilais Telefons".

Regulators kopš 2010.gada ir rīkojis deviņas izsoles radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai ierobežotajās joslās, un no tām tikai viena izsole ir beigusies bez rezultāta.

“Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.