Regulators sniedz atbalstu infrastruktūras projektam, kas uzlabos Latvijas – Lietuvas dabasgāzes starpsavienojuma darbību

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) šodien pieņēma lēmumu par ieguldījumu izmaksu sadali kopīgu interešu projekta realizēšanai dabasgāzes nozarē „Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma jaudas palielināšana” (projekts). Projekta mērķis ir uzlabot esošo dabasgāzes pārvades sistēmu, lai Latvijas – Lietuvas starpsavienojums varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas Baltijas dabasgāzes pārvades sistēmā.

Projektu Lietuvas teritorijā plāno īstenot Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operators – AB „Amber Grid” („Amber Grid”) un Latvijas teritorijā - Latvijas vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators – AS „Conexus Baltic Grid” („Conexus”).

Galvenais ieguvums no projekta īstenošanas ir spēja palielināt iespējamo dabasgāzes plūsmas tehnisko jaudu Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma abos dabasgāzes plūsmas virzienos, tādejādi nodrošinot brīvu dabasgāzes plūsmu Baltijas valstīs. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas 10,2 milj. euro apmērā. Baltijas valstīm un Somijai aprēķinātais ekonomiskais ieguvums ir pozitīvs un nav nepieciešamas kompensēt plānotos izdevumus starp Baltijas valstīm un Somiju. „Amber Grid” segs projekta izmaksas Lietuvas teritorijā 4,7 milj. euro apmērā, savukārt „Conexus” segs projekta izmaksas Latvijas teritorijā 5,512 milj. euro apmērā.

Projekts ir ietverts Baltijas enerģijas tirgus starpsavienojuma plāna Reģionālajā gāzes ieguldījumu plānā, Eiropas kopienas gāzes tīkla attīstības 10 gadu plānā un kopīgu interešu projektu sarakstā, kas apliecina tā atbilstību Eiropas energoinfrastruktūras Regulā noteiktajiem kopīgu interešu projektu kritērijiem un sniedz iespēju projekta realizācijai piesaistīt ES līdzfinansējumu.

Lietuvas un Latvijas regulatīvās iestādes izvērtēja  „Amber Grid” un „Conexus” 2018. gada 19. decembrī iesniegto ieguldījumu pieprasījums un parakstīja vienošanos par pārrobežu izmaksu sadali projektam. Izvērtējot saņemto informāciju, Regulators pieņēma lēmumu par projekta izmaksu sadali. Līdz ar to „Amber Grid” un „Conexus” ir iespēja uzsākt projekta realizāciju un piesaistīt ES līdzfinansējumu līdz pat 75% apmērā no kopējām projekta izmaksām.