Regulators uzsāk publisko konsultāciju par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) izsludina publisko konsultāciju par  noteikumu projektu “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” (Noteikumu projekts). Regulators aicina tirgus dalībniekus iepazīties ar Noteikumu projektu un sniegt priekšlikumus līdz 2019. gada 18. janvārim.

Noteikumu projekts paredz noteikt prasības, kas jāievēro gan esošajiem, gan potenciālajiem dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem – biometāna ražotājam, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoram un dabasgāzes lietotājam, lai ierīkotu dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēgumu vai mainītu pieslēguma atļauto maksimālo slodzi.

Noteikumu projekts paredz pilnveidot regulējumu dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošanai, nosakot:

-  kārtību, kādā potenciālais dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājs (lietotājs) iesniedz pieteikumu, lai ierīkotu pieslēgumu -dabasgāzes pārvades sistēmas operatora pārvades sistēmas daļu, lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas pieslēgšanai dabasgāzes pārvades sistēmai, un dabasgāzes pārvades sistēmas operators izsniedz lietotājam tehniskos noteikumus;

-  kārtību, kādā tiek veikta būvkomersanta, kas nodrošinās pieslēguma būvdarbu izpildi, izvēle un pieslēguma līguma noslēgšana ar lietotāju par pieslēguma ierīkošanas nosacījumiem;

-  kārtību, kādā tiek veikta atļautās maksimālās slodzes maiņa. 

Pašreizējā kārtība, ko Regulators apstiprināja 2008. gadā[1], pamatā nosaka to, kādā veidā lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu pieslēdz dabasgāzes sadales sistēmai, jo īpaši noteikumi saistībā ar pieslēguma ierīkošanu pārvades sistēmai nebija nepieciešami.

Izpildot Enerģētikas likumā noteikto[2] akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 2018. gada 14. septembrī iesniedza Regulatoram apstiprināšanai sagatavoto Noteikumu projektu.

Plašāk:

- Konsultāciju dokumentā par dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem

Priekšlikumus un komentārus par Noteikumu projektu Regulators lūdz iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi sprk@sprk.gov.lv, līdz 2019. gada 18. janvārim.

Plānots, ka noteikumi varētu stāties ne vēlāk kā līdz 2019. gada 28. februārim.


[1] Regulatora 2008. gada 16. jūlija lēmuma Nr. 233 apstiprinātie noteikumi "Par Dabasgāzes sistēmas pieslēguma noteikumiem"

[2] Enerģētikas likums 841 panta pirmā daļa