Regulators veic grozījumus SIA "Ozolnieku KSDU" esošās licences nosacījumos

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome (Regulators) nolēmusi veikt grozījumus SIA “Ozolnieku KSDU” licences nosacījumos par siltumenerģijas pārvades un sadales pakalpojumu sniegšanu. Grozījumi ir saistīti ar licences darbības zonas paplašināšanu, iekļaujot licences darbības zonā Ānes ciemu Cenu pagastā, Ozolnieku novadā. 

Iesniegums siltumenerģijas pārvades un sadales licences saņemšanai iesniegts, 2018. gada 12. novembrī saistībā ar licences darbības zonas paplašināšanu, iekļaujot Ānes ciemu Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.

SIA “Ozolnieku KSDU”rīcībā ir tehniskais nodrošinājums, lai sniegtu sabiedrisko pakalpojumu siltumenerģijas pārvadē un sadalē Ānes ciemā Cenu pagastā, Ozolnieku novadā. Līdz ar to Regulatora padome nolēma veikt grozījumus esošās licences nosacījumos, ko Regulators izsniedza 2018. gada 22. februārī. Komersants siltumenerģiju piegādās iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un juridiskām personām.

Siltumapgādes nozarē regulējamie pakalpojumi ir siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Siltumenerģijas pakalpojums ir regulējams, ja kopējā uzstādītā siltuma jauda pārsniedz 1 MW un kopējais lietotājiem nodotais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh gadā.