Regulators vēlas ierobežot krāpniecības gadījumus elektronisko sakaru nozarē

Drukāt
Elektroniskie sakari

Lai ierobežotu krāpniecības gadījumus, kas tiek veikti elektronisko sakaru nozarē, izmantojot numerāciju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) veic grozījumus noteikumos – “Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi”. Šādu lēmumu Regulatora padome pieņēma, ņemot vērā, ka krāpniecības veidi kļūst arvien dažādāki, kā arī to, ka Regulatorā ik pa laikam vēršas komersanti ar lūgumu izvērtēt gadījumus, kas atbilst jauna veida krāpniecības pazīmēm.  

Noteikumos ir papildinātas un precizētas krāpniecības pazīmes, kā arī komersanta rīcība gadījumos, kad ir aizdomas par krāpniecību gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Vienlaikus Regulators vērš uzmanību, ka, tā kā Latvijas Republikā numerācijas lietošanas tiesības kā ierobežotais resurss tiek piešķirts bez maksas, tas ietekmē arī krāpniecības gadījumus.

Noteikumos ietvertais regulējums ietekmēs elektronisko sakaru komersantus un galalietotājus, jo, papildinot Noteikumus ar jaunām krāpniecības pazīmēm, tiks veicināta komersantu izpratne par krāpniecību, kā arī tiks papildu aizsargāti galalietotāji no krāpniecības riska. 

Pirms noteikumu apstiprināšanas Regulators aicināja arī tirgus dalībniekus izteikt viedokli par grozījumiem Noteikumos, izsludinot publisko konsultāciju. Tās laikā savus priekšlikumus izteica SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un SIA “Tele2”, no kuriem daļa ņemti vērā, attiecīgi papildinot Noteikumu projektu.

Grozījumi Krāpniecības, izmantojot numerāciju, novēršanas noteikumi stājas spēkā 12.02.2019.